Zdjęcia produktu


Dokumenty komitetu obrony robotników i komitetu samoobrony społecznej "kor", AZ#0DEA8B14EB/DL-ebwm/pdf (Wydawnictwo Naukowe PWN)

(Wydawnictwo Naukowe PWN / 9788301168575)
E-booki Wydawnictwo Naukowe PWN
Dostepność na dzień 20.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

94,05 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 94,05 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Dokumenty komitetu obrony robotników i komitetu samoobrony...

Tytuł Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-16857-5 Rok wydania 2011 Warszawa Wydanie 2 liczba stron 784 Format pdf Spis treści Wstęp (Andrzej Jastrzębski) 19 Członkowie Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 27 Część pierwsza. Komunikaty i dokumenty 29 Apel do społeczeństwa i władz PRL - Warszawa, [23] września 1976 r. 30 Komunikat nr 1 - Warszawa, 29 września 1976 r. 31 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 32 Represje za obecność na jawnych procesach sądowych 33 Rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym 34 Nowy członek Komitetu Obrony Robotników 34 Apel 34 Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników 34 [List* do:] Ob. Doc. Dr hab. Med. Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu Głównego PCK - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List* do:] Sekretarz Generalny Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List* do:] Ob. Dr Waldemar Winkiel, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Warszawa, 3 października 1976 r. 35 [List * do:] Ob. Prof. Dr hab. Med. Marian Śliwinski, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Warszawa, 8 października 1976 r. 36 [List* do:] Ob. Dr Tadeusz Rudolf, Minister Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych - Warszawa, 8 października 1976 r. 36 Komunikat nr 2 - Warszawa, 10 października 1976 r. 36 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 37 Ostatnio do akcji pomocy "włączyły się" władze bezpieczeństwa 38 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom 38 Represje za udział w jawnych rozprawach sądowych 39 Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników sądu nad wyraz aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom po wydarzeniach 25 czerwca 1976 39 Korespondencja KOR-u 40 Sprostowanie 40 Apel 40 Adresy i telefony [15] członków KOR-u 40 Komunikat nr 3 - Warszawa, 30 października 1976 r. 41 dane zbiorze o przebywających w aresztach i więzieniach 41 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa i Radomia 41 Fałszerstwa i kłamstwa 43 Represje w związku z akcja pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciw Komitetowi 43 Zastraszanie osób uczestniczących w jawnych procesach sądowych 44 Lista funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników bardzo aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.) 45 Korespondencja KOR-u 45 Nowi członkowie Komitetu 45 Apel 45 Adresy i telefony członków KOR-u 46 Z ostatniej chwili 47 Oświadczenie* - Warszawa, 4 listopada 1976 r. 47 Oświadczenie* - Warszawa, 5 listopada 1976 r. 49 Apel do społeczeństwa i władz PRL* - Warszawa, listopad 1976 r. 49 Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, 15 listopada 1976 r. 50 Komunikat nr 4 - Warszawa, 22 listopada 1976 r. 53 informacje zbiorcze o przebywających w aresztach i więzieniach 53 Procesy radomskie 53 dane o represjach poza Radomiem i Ursusem 54 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia i Łodzi 56 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 57 Fałszerstwa 57 Lista osób szczegó1nie aktywnych w związku z represjami przeciwko robotnikom (cd.) 58 Oświadczenia KOR-u 58 Cele KOR-u 58 Sprostowanie 58 Nowi członkowie KOR-u 59 Apel 59 Apel do społeczeństwa - Warszawa, 29 listopada 1976 r. 59 Komunikat nr 5 - Warszawa, 22 grudnia 1976 r. 60 Procesy radornskie 60 Procesy ursuskie 61 dane o represjach poza Radomiem i Ursusem 62 Zakres pomocy udzielanej robotnikom Ursusa, Radomia, Łodzi i Płocka 63 Zasady udzielania pomocy za pośrednictwem KOR-u 64 Represje w związku z akcją pomocy robotnikom i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 65 Fałszerstwa 65 Lista osób istotnie aktywnych w wykorzystywaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 66 Sprawa powołania komisji poselskiej 66 Apel 66 Adresy i telefony [20] czlonk6w KOR-u 66 Oświadczenie* - Warszawa. 31 grudnia 1976 r. 67 Oświadczenie* - Warszawa, 3 stycznia 1977 r. 67 List otwarty do Sejmu PRL* - Warszawa. 7 stycznia 1977 r. 68 [List* do:] Minister Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ob. Emil Wojtaszek - Warszawa, 15 stycznia 1977 r. 70 Komunikat nr 6 - Warszawa, 15 stycznia 1977 r. 71 Procesy ursuskie 71 Procesy radomskie 72 Zakres pomocy w Ursusie, Radomiu, Łodzi i Płocku 73 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 74 Przygotowania do czerwcowej podwyżki cen 74 Fałszerstwa 75 Lista osób stanowczo aktywnych w wykorzystywaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 76 Oświadczenia i korespondencja KOR-u 76 Sprawa powołania komisji poselskiej 77 Nowi członkowie KOR-u 77 Cele KOR-u 78 Apel 78 Adresy i telefony [23] czlonk6w KOR-u 78 Oświadczenie* - Warszawa. 19 stycznia 1977 r. 78 Oświadczenie* - Warszawa, 31 stycznia 1977 r. 79 Komunikat nr 7 - Warszawa, 11 lutego 1977 r. 79 Oświadczenie KOR-u z dnia 5 lutego 1977 r. 80 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 82 informacje zbiorcze o skazanych poprzez Sądy i kolegia 82 Zakres pomocy udzielanej poprzez KOR 83 Lista osób niezwykle aktywnych w użytkowaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 85 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KORowi 86 Fałszerstwa 86 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 87 Komunikat nr 8 - Warszawa, 22 marca 1977 r. 88 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 88 Apel 88 Adresy i telefony [23] członków KOR-u 88 Cele KOR-u 88 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 89 Represje władz i zakres pomocy udzielanej poprzez KOR 90 Lista osób nad wyraz aktywnych w używaniu represji przeciwko robotnikom (cd.) 93 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 93 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 95 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 95 Apel 96 Adresy i telefony [23] członków KOR-u 96 Oświadczenie* - Warszawa, 29 marca 1977 r. 96 Oświadczenie* - Warszawa, 5 kwietnia 1977 r. 97 Komunikat nr 9 - Warszawa, 29 kwietnia 1977 r. 99 Cele KOR-u 99 Realizacja uchwały Rady Państwa z dnia 3 lutego 1977 r. 99 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 100 Lista osób wyjątkowo aktywnych w użytkowaniu represji wobec robotników (cd.) 103 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 103 Fałszerstwa 104 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 105 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 106 Nowy członek KOR-u 107 Apel 107 Adresy i telefony [24] członków KOR-u 107 Oświadczenie - Warszawa, 16 maja 1977 r. 107 Komunikat nr 10 - Warszawa, 27 maja 1977 r. 107 Dwa oświadczenia KOR-u 108 Obchody żałobne środowisk studenckich po śmierci studenta S. Pyjasa i związane z nimi represje 111 Sankcje prokuratorskie dla członków i współpracowników KOR-u 114 Kolejne oświadczenie KOR-u 115 Początek kampanii oszczerstw towarzyszących represjom 116 Komunikat Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 116 Pierwsze odgłosy opinii publicznej w Polsce i na świecie na temat wydarzeń i represji posiadających miejsce w naszym kraju po śmierci S. Pyjasa 117 Z ostatniej chwili 118 Apel 118 Adresy i telefony członków KOR-u 118 Oświadczenie (Do uczestników Konferencji Belgradzkiej)* - Warszawa, 5 czerwca 1977 r. 119 [Telegram do:] Marianello Agostino. Confederazione Generale del Lavoro - Warszawa, 15 czerwca 1977 r. 120 Oświadczenie* - Warszawa, 25 czerwca 1977 r. 120 Komunikat nr 11 - Warszawa, 30 czerwca 1977 r. 126 Cele KOR-u 126 Represje władz i zakres pomocy udzielanej przez KOR 126 Informacja o działalności Biura Interwencyjnego 133 Zmiana środka zapobiegawczego wobec J. J. Lipskiego 133 Lista stanowczo gorliwych autorów kalumnii i fałszerstw rzucanych w prasie krajowej na członków i współpracowników KOR-u 133 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 134 Listy do władz i Sejmu PRL w sprawie represji przeciw członkom i współpracownikom KOR-u 135 Sprawa powołania specjalnej komisji poselskiej 137 Sprostowania i uwagi 138 Apel 138 Oświadczenie - Warszawa, 5 lipca 1977 r. 138 Komunikat 12 - Warszawa, 23 lipca 1977 r 141 Cele KOR-u 141 Represje władz i zakres pomocy udzielanej poprzez KOR 141 Represje w związku z akcją pomocy i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 144 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 147 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 149 Zmiany w składzie KOR-u 149 Apel 149 Z ostatniej chwili 150 Adresy i telefony [25] członków KOR-u 150 Oświadczenie* - Warszawa, 25 lipca 1977 r 150 [List do:] zagranicznych sygnatariuszy protestu przeciw więzieniu robotników i członków i współpracowników KOR-u z podziękowaniem za interwencję - Warszawa, sierpień 1977 r. 151 [List do:] Prokurator Generalny PRL, Ob. Lucjan Czubiński – Warszawa 24 sierpnia 1977 r. 152 [List do:] Minister Oświaty i Wychowania, Ob. Jerzy Kuberski - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r. 160 Komunikat 13 - Warszawa, 31 sierpnia 1977 r. 161 Po amnestii 161 Zakres pomocy udzielanej przez KOR 162 Strajk w pabianickiej fabryce żarówek „Polam" 163 List robotników z Grudziądza do Edwarda Gierka 163 Biłgoraj 164 Represje i działania urzędowe przeciwko KOR-owi 164 Korespondencja i oświadczenia KOR-u 166 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 167 Cele KOR-u 167 Apel 169 Adresy i telefony [25] członków KOR-u 169 Uchwała - Warszawa, 29 września 1977 r. 169 Komunikat nr 14 - Warszawa, 30 września 1977 r. 171 Zakres pomocy udzielanej przez KOR 171 Represje w związku z akcją pomocy 171 Po amnestii 173 Częstochowa 174 Informacja o działalności Biura interwencyjnego 175 Oświadczenie KOR-u 175 "Czarna lista" publicystów szkalujących członków KOR-u i jego współpracowników 176 Sprostowanie 176 Oświadczenie trójki obywatelskiej w sprawie rocznej działalności KOR-u 177 Cele KOR-u 178 Apel 179 Komunikat nr 15 - Warszawa, 31 października 1977 r. 179 Cele KSS "KOR" 179 Fundusz Samoobrony Społecznej 180 Ze spraw Biura Interwencyjnego 180 Represje 184 Oświadczenia i korespondencja Komitetu Samoobrony Społecznej,,KOR" 186 "Czarna lista" publicystów 188 Nowi członkowie Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 189 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 189 świeże inicjatywy społeczne 189 Apel 190 Komunikat nr 16 - Warszawa, listopad-grudzień 1977 r. 191 Cele KSS "KOR" 191 Ze spraw Biura Interwencyjnego 191 Represje 193 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 195 Lista depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 203 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 207 świeże inicjatywy społeczne 207 Z ostatniej chwili 208 Apel 209 Komunikat nr 17 - Warszawa, 23 stycznia 1978 r. 209 Cele KSS "KOR" 209 Ze spraw Biura Interwencyjnego 209 Represje 212 Rocznica wydarzeń na Wybrzeżu 214 Z działalności SKS-u w Krakowie 215 Międzynarodowa Wystawa Sztuki innowacyjnej w Wenecji 216 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 216 Adresy i telefony [3] członków KSS "KOR" 221 nowe inicjatywy społeczne 221 Z ostatniej chwili 223 Apel 225 [Komunikat] - [Warszawa, 7 marca 1978 r.] 225 Komunikat 18 - Warszawa. 7 marca 1978 r. 226 Cele KSS,,KOR" 226 Represje 226 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 230 Dalszy ciąg Listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 236 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 237 Apel 237 [List] Do Amnesty International - Warszawa, 10 marca 1978 r. 238 Komunikat nr 19 - Warszawa, 24 kwietnia 1978 r. 238 Cele KSS "KOR" 239 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 239 Represje 245 Dalszy ciąg listy depozytariuszy dokumentu GUKPPiW 250 Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR" 251 Apel 251 Komunikat nr 20 - Warszawa, 30 maja 1978 r. 251 Cele KSS "KOR" 251 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 251 Nowy członek KSS "KOR" 259 proces w sprawie zabójstwa Brożyny 159 Represje (nie wymienienie w Oświadczeniach i korespondencji KSS «KOR») 259 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 262 Apel 262 Z ostatniej chwili 263 [List] Do Księdza Kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego - Warszawa, 15 czerwca 1978 r. 263 Komunikat nr 21 - Warszawa, 31 lipca 1978 r. 263 Cele KSS "KOR" 264 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 264 Wyrok w sprawie zabójstwa Brożyny 273 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 274 Adresy i telefony [31] czlonk6w KSS "KOR" 279 Apel 279 Komunikat nr 22 - Warszawa, ll wrzesnia 1978 r. 279 Cele KSS "KOR" 279 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 279 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 285 Informacja Karty 77 288

Adresy i telefony [31] członków KSS "KOR"

291 Apel 291 [List] Do Komitetu Centralnego Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej - Warszawa, 9 października 1978 r. 291 Komunikat nr 23 - Warszawa, 16 października 1978 r. 292 Cele KSS "KOR" 292 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 292 Nowi członkowie KSS "KOR" 303 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 303 Rozliczenie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej KSS "KOR" za okres 20 września 1977 r. - 20 września 1978 r. 306 Z ostatniej chwili 307 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 308 Apel 308 Komunikat nr 24 - Warszawa, 12 listopada 1978 r. 308 Cele KSS "KOR" 308 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 308 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR") 310 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 322 Apel 322 Komunikat nr 25 - Warszawa, 18 grudnia 1978 r. 322 Cele KSS „KOR" 323 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 323 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 336 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 339 Komunikat Rady Funduszu Samoobrony KSS "KOR" 339 Z ostatniej chwili 340 Apel 340 Komunikat nr 26/27 - Warszawa, grudzień 1978 r.- styczeń 1979 r. 340 Cele KSS "KOR" 341 Oświadczenia i korespondencja KSS,,KOR" 341 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR") 347 Fałszerstwo 350 Sprostowanie 350 Podziękowanie 351 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 351 Apel 351 Komunikat nr 28 - Warszawa, 16 marca 1979 r. 351 Cele KSS "KOR" 351 cykl Kazimierza Świtonia 351 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 353 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR") 363 Z ostatniej chwili 367 Fałszerstwa 368 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 368 Apel 369 Komunikat nr 29 - Warszawa, 30 kwietnia 1979 r. 369 Cele KSS "KOR" 369 Oświadczenia j korespondencja KSS "KOR" 369 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS „KOR") 372 ponadto 380 Z ostatniej chwili 381 Adresy j telefony [33] członków KSS "KOR" 382 Apel 382 Komunikat nr 30 - Warszawa, 12 czerwca 1979 r. 382 Cele KSS "KOR" 382 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 382 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i w korespondencji KSS "KOR") 404 Uzupełnienie Iisty represji policyjnych po uszkodzeniu pomnika Lenina w Nowej Hucie 408 Fałszerstwo 408 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 408 Apel 408 Komunikat nr 31/32 - Warszawa, 1 września 1979 r. 408 Cele KSS "KOR" 409 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 409 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 423 nowe inicjatywy społeczne 429 informacje Karty 77, czerwiec - Lipiec 1979 r. 430 [List do:] Jerzy Andrzejewski - [Warszawa, sierpień 1979 r.] 431 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 431 Apel 431 Komunikat nr 33 - Warszawa. 16 października 1979 r. 432 Cele KSS "KOR" 432 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 432 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 437 Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR" 440 Apel 440 Komunikat nr 34 - Warszawa, 30 Iistopada 1979 r. 440 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 441 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 448 w dodatku 451 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 458 Apel 458 Komunikat - Warszawa, 7 grudnia 1979 r. 458 Komunikat nr 35 - Warszawa. 31 grudnia 1979 r. 459 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 459 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 465 dodatkowo 471 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 473 Apel 473 Komunikat nr 36 - Warszawa, 31 stycznia 1980 r. 473 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 474 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 478 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 483 Apel 483 Komunikat nr 37 - Warszawa, 29 lutego 1980 r. 483 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 484 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 490 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 497 Apel 497 Komunikat nr 38 - Warszawa, 31 marca 1980 r. 497 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 497 Sprawa Edmunda Zadrożyńskiego 501 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 501 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 511 Apel 511 Komunikat nr 39 - Warszawa. 30 kwietnia 1980 r. 511 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 511 Nowy członek KSS "KOR" 517 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 518 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 524 Apel 524 Komunikat 40 - Warszawa, 31 maja 1980 r. 525 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 525 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 530 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 534 Apel 534 Komunikat nr 41 - Warszawa, 28 czerwca 1980 r. 534 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 534 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 543 Adresy i telefony [33] członków KSS "KOR" 547 Apel 547 Komunikat nr 42 - Warszawa, 31 lipca 1980 r. 547 Oświadczenia KSS "KOR" 547 Strajki 551 Adresy i telefony [33] członków KSS „KOR" 558 Apel 558 Komunikat nr 43 - Warszawa, 1 września 1980 r. 558 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 558 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 568 Represje (w dniach od 18 do 31 sierpnia nie wymienione albo przedstawione nieściśle w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 570 Apel Rady Funduszu KSS "KOR" - Warszawa, 8 sierpnia 1980 r. 574 Sprawozdanie Biura Interwencyjnego KSS "KOR" - Warszawa, Iipiec 1980 r. 575 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 582 Apel 582 Komunikat 44 - Warszawa, 30 września 1980 r. 582 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 583 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 587 Informacja 588 Adresy i telefony [32] czlonk6w KSS "KOR" 589 Apel 589 Komunikat nr 45 - Warszawa, 31 października 1980 r. 589 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 589 Informacja 591 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 592 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 593 Apel 593 Komunikat nr 46 - Warszawa, 30 listopada 1980 r. 593 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 593 Represje (nie wymienione w Oświadczeniach i korespondencji KSS "KOR") 601 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 602 Apel 602 Komunikat nr 47 -- Warszawa, 31 grudnia 1980 r. 603 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 603 Represje 603 Adresy i telefony [32] członków KSS "KOR" 604 Apel 604 Komunikat nr 48 (ostatni) - Warszawa, 23 września 1981 r. 605 Oświadczenia i korespondencja KSS "KOR" 605 Sprawozdanie Rady Funduszu Samoobrony Społecznej "KOR" za okres 16 września 1979 r.-31 marca 1981 r. 613 Komunikat 614 Informacja 614 Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" 614 Adresy i telefony członków Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" 616 Część druga. Broszury 619... W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej CZĘŚĆ pierwsza] - Warszawa, kwiecień 1977 r. 620... W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. CZĘŚĆ druga - Warszawa, czerwiec 1977 r. 637 Wypadki czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników - Warszawa, maj 1977r. 659 Wypadki czerwcowe 660 Zakres represji 662 Działalność Komitetu Obrony Robotników 666 Dokumenty bezprawia opracowane przez Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r. 676 Oświadczenie - Warszawa, 7 kwietnia 1978 r. 677 Biała księga Kazimierza Świtonia - Warszawa. Po 8 stycznia 1979 703 Oświadczenie - Warszawa, 8 stycznia 1979 r. 704 Sprawa Jana Kozłowskiego - Warszawa, po 16 stycznia 1979 r. 713 Wstęp - Warszawa, 4 stycznia 1979 r. 714 Jan Kozłowski [do:] Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. List otwarty - Warszawa, 1 stycznia 1979 r. 715 Opinia Sądowo-psychiatryczna (odpis) 717 Oświadczenie - Warszawa, 10 września 1978 r. 719 Dalsze informacje na temat sprawy Jana Kozłowskiego 720 Dodatek 723 Wacław Zawadzki [Nekrolog] 724 Adam Szczypiorski [Nekrolog] 724 [List prof. Edwarda Lipińskiego:] Do Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej G. Marchaisa. Do Sekretarza Generalnego Włoskiej Partii Komunistycznej E. Berlinguera. Do Sekretarza Generalnego Hiszpaskiej Partii Komunistycznej S. Carrilla - [Warszawa]. 8 czerwca 1977 r. 726 Spis dokumentów Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spolecznej 728 Indeks osób 749

Dane oraz specyfikacja:

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (sklep TaniaKsiazka.pl)
  94,05 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 94,05 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Dokumenty komitetu obrony robotników i komitetu samoobrony społecznej "kor", AZ#0DEA8B14EB/DL-ebwm/pdf. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Brian aldiss Non stop

  Zobacz w sklepie Brian aldiss Non stop
  Fascynująca lektura, od początku do samego końca, kiedy odkrywasz, o co w tym wszystkim chodzi, i zaczynasz czytać ponownie. - „The Observer”...
  34,19 zł
 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1

  Zobacz w sklepie Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1
  Tytuł Kartkówki. Edukacja polonistyczna i matematyczna. Klasa 1 Podtytuł Materiały edukacyjne Autor Beata Guzowska Język polski Wydawnictwo Literat...
  2,85 zł
 • O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB

  Zobacz w sklepie O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB
  Czym są przypowieści ewangeliczne? Jak należy je rozumieć? Jakie jest ich przesłanie? Kim był św. Paweł? Co chciał przekazać w swoich listach?...
  17,01 zł
 • Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności

  Zobacz w sklepie Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności
  Ślimak to kolejne zwierzę w czarodziejskim świecie wykonanym poprzez chilijskiego pisarza. Żyje on w czasach zdominowanych poprzez pośpiech,...
  13,50 zł
 • O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7

  Zobacz w sklepie O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7
  Czy można z Maryśką z akademika? Co chce robić baba u architekta? Dlaczego króliki robią to po cichu? Jeszcze więcej, jeszcze śmieszniej, jeszcze...
  5,36 zł
 • Odzież używana

  Zobacz w sklepie Odzież używana
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf

  Zobacz w sklepie Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf
  „Czas na biznes“ to kolekcja mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w solidnej branży. Poznaj charakterystykę rynku...
  6,08 zł
 • Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book
  Greenman & The Magic Forest is an enchanting pre-Primary course based on the adventures of two children, Nico and Sam and their encounter with...
  26,73 zł