Zdjęcia produktu


Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. metody, narzędzia, mierniki (Wydawnictwo Naukowe PWN)

(Wydawnictwo Naukowe PWN / Dagmara Lewicka / 9788301211103)
E-booki Wydawnictwo Naukowe PWN
Dostepność na dzień 20.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

56,05 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 56,05 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach....

Tytuł Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki Autor Dagmara Lewicka Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-21110-3 Rok wydania 2010 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 352 Format mobi, epub Spis treści Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 19 1.1. Wyzwania otoczenia gospodarczego 22 1.2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 24 1.3. Działania w dziedzinie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim 27 1.4. Świeże tendencje w odniesieniu do funkcji personalnej 29 1.5. Wyniki badań dotyczących wybranych elementów strategii personalnej 32 1.6. Strategia personalna wybranych przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 33 ROZDZIAŁ 2. Mierniki funkcji personalnej 36 2.1. Wkład funkcji personalnej w uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 36 2.2. Ocena działań w zakresie funkcji personalnej 37 2.3. Znaczenie mierników funkcji personalnej 40 2.4. Rola systemu mierników kapitału ludzkiego (Human Capital Metrics - HCM) 41 2.5. Typy mierników produktywności zarządzania kapitałem ludzkim 42 2.6. Analiza mierników zastosowanych w badaniu 46 2.7. Wnioski dotyczące mierników w badanych firmach 48 ROZDZIAŁ 3. Satysfakcja pracowników i jej wpływ na motywację do pracy 52 3.1. Znaczenie satysfakcji z pracy 52 3.2. Funkcje i metody badania satysfakcji 53 3.3. Związki celów wewnętrznego public relations z działaniami w obszarze funkcji personalnej 56 3.4. Wyniki badań satysfakcji 58 3.4.1. Analiza czynników satysfakcji 58 3.4.2. Analiza wpływu badanych czynników na zadowolenie ogólne 65 3.4.3. Analiza pojedynczych czynników zadowolenia 66 3.5. Rezultat badania satysfakcji jako miernik 72 ROZDZIAŁ 4. Istota i znaczenie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim 75 4.1. Zarządzanie personelem oparte na kompetencjach 78 4.2. Zarządzanie kompetencjami w świetle badań empirycznych 82 4.3. Kompetencje menedżerów personalnych 83 4.4. Potrzeby rozwojowe polskich menedżerów 85 4.5. Analiza wyników badania poziomu kompetencji menedżerów personalnych 86 4.6. Synteza wyników badania empirycznego 87 ROZDZIAŁ 5. Rekrutacja, selekcja i procesy redukcji w polskich przedsiębiorstwach 100 5.1. Planowanie potrzeby na personel 101 5.2. Rekrutacja w przedsiębiorstwie 103 5.3. Cykl selekcji 105 5.4. Techniki selekcji 105 5.4.1. Wywiad klasyczny 107 5.4.2. Wywiad epizodyczny 108 5.4.3. Assessment Center 110 5.4.4. Zadania symulowane 113 5.5. Procesy doboru w świetle badań satysfakcji 114 5.6. Redukcja zatrudnienia 116 5.6.1. Znaczenie procesów redukcji 117 5.6.2. Zwolnienia monitorowane 118 5.7. Procesy rekrutacji, selekcji i redukcji w badanych przedsiębiorstwach 119 ROZDZIAŁ 6. Zmiany w zakresie funkcji oceniania 122 6.1. Znaczenie systemów oceniania w organizacji 123 6.2. Istota i cele systemów ocen 124 6.2.1. Ocena zorientowana na oszacowanie pracy (ocena porównawcza, ewaluacyjna) 125 6.2.2. Ocena rozwojowa i motywacyjna 126 6.2.3. Elementy procesu oceny 126 6.3. Ewolucja systemów oceniania 128 6.4. Ocena zorientowana na wyniki 130 6.5. Zarządzanie produktywnością (Performance Management) 132 6.6. Ocena wieloźródłowa 133 6.7. Wytyczne dla wprowadzania systemów ocen 135 6.7.1. Komunikowanie się 135 6.7.2. Projektowanie szkoleń 137 6.7.3. Ćwiczenie umiejętności 138 6.7.4. Monitorowanie systemu 139 6.8. Procesy oceny w świetle badań satysfakcji 139 6.9. Procesy oceniania w badanych przedsiębiorstwach 142 ROZDZIAŁ 7. Szkolenia i rozwój pracowników w polskich przedsiębiorstwach w dobie gospodarki wiedzy 145 7.1. Cele szkoleń 146 7.2. Etapy procesu szkolenia 148 7.3. Potrzeby szkoleniowe i metody ich identyfikacji 148 7.3.1. Metody wykorzystywane podczas analizy potrzeb 150 7.4. Model kwintetu szkoleniowego 153 7.5. Przeprowadzanie szkolenia 153 7.6. Ocena produktywności szkoleń 155 7.7. Wskaźnik ROI w ocenie sprawności szkoleń 157 7.8. Planowanie karier 160 7.9. Plany następstw (sukcesji) 162 7.10. Metody oceny kompetencji pracowników 164 7.10.1. Ocena kadry kierowniczej metodą Development Center 164 7.10.2. Ocena metodą danych zwrotnej 360 poziomów 166 7.10.3. Testy i kwestionariusze oceny predyspozycji menadżera 166 7.11. Procesy szkolenia i rozwoju w świetle badań satysfakcji 166 7.12. Procesy szkolenia i rozwoju w badanych przedsiębiorstwach 170 ROZDZIAŁ 8. Motywowanie pracowników 173 8.1. Motywowanie pracowników a kształtowanie satysfakcji 173 8.2. Wyniki badań empirycznych dotyczących motywowania 174 8.3. Procesy motywowania w wybranych przedsiębiorstwach 176 8.4. Motywująca wartość procedur personalnych 178 8.4.1. Motywująca rola planowania zasobów ludzkich 179 8.4.2. Motywujące znaczenie cyklu rekrutacji i selekcji 179 8.4.3. Rola adaptacji 181 8.4.4. Motywacyjna rola szkolenia i rozwoju 183 8.4.5. Coaching jako motywująca technika szkolenia 184 8.4.6. Motywująca rola ścieżki kariery i planu sukcesji 185 8.4.7. Motywacyjna siła oceniania 187 8.4.8. Motywacyjna rola komunikowania się 188 8.5.Procesy i procedury personalne a motywacja pracowników w świetle badań empirycznych 189 8.5.1. Procedury personalne w ocenie badanych 190 8.5.2. Ocena poziomu satysfakcji ze użytkowania wybranych komponentów motywowania 192 ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie wiedzą 194 9.1. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny 195 9.2. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie personelem 196 9.3. Analiza i ocena zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach 198 9.4. Procesy dzielenia się wiedzą w świetle badań satysfakcji 204 9.5. Procesy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach 206 9.6. Koncepcja organizacji uczącej się 207 9.7. Metoda INVEST - narzędzie do diagnozowania organizacji uczącej się 209 ROZDZIAŁ 10. Konflikt w organizacji 213 10.1. Podłoże konfliktów 214 10.2. Stopnie konfliktu 216 10.3. Rodzaje konfliktów 216 10.4. Osiągalne podejścia do sytuacji konfliktowej 218 10.5. Podstawowe procedury w rozwiązywaniu konfliktów 221 10.6. Rozwiązywanie konfliktów w badanych przedsiębiorstwach 223 ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie różnorodnością 227 11.1. Uwarunkowania polityki różnorodności 227 11.2. Korzyści z różnorodności dla przedsiębiorstwa 229 11.3. Działania w zakresie rozmaitości 230 11.4. Dyskryminacja w Polsce 231 11.5. Dyskryminacja ze względu na pleć 232 11.6. Programy godzenia życia zawodowego z osobistym (work-life balance) 233 11.7. Uniemożliwianie dyskryminacji 234 11.8. Zarządzanie różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach 236 ROZDZIAŁ 12. Kreowanie progresywnego środowiska pracy 244 12.1. Przedsiębiorstwa nowoczesne 245 12.2. Strategia i praktyki personalne jako czynniki wspierające progresywność 246 12.2.1. Przedstawienie założeń innowacji w postaci wizji 248 12.2.2. Swoboda dostępu do wiedzy 249 12.2.3. Osoba lidera 249 12.2.4. Wartości 250 12.2.5. Motywowanie 252 12.2.6. Kompetencje 252 12.2.7. Szkolenia 253 12.3.Wyniki badań dotyczących wspierania progresywności w przedsiębiorstwach 253 12.3.1. Bariery progresywności 253 12.3.2. Wartości producenta 255 12.3.3. Motywowanie 258 12.3.4. Model kompetencyjny 259 12.3.5. Polityka szkolenia 260 12.4. Synteza wyników badań 262 ROZDZIAŁ 13. Zmiany na rynku pracy a konieczność budowania firmy pracodawcy 264 13.1. Koncepcja firmy pracodawcy 265 13.2. Budowanie producenta pracodawcy 266 13.3. Związki pomiędzy marką pracodawcy a marką towaru 267 13.3.1. Firma jako wiązka wartości 268 13.3.2. Producent jako tożsamość 268 13.3.3. Marka jako wizerunek 269 13.4. Ocena wartości firmy 270 13.5. Wyniki badań dotyczących producenta pracodawcy 272 13.5.1. Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy 274 13.5.2. Czynniki decydujące o spektakularności pracodawcy 275 13.5.3. Czynniki wpływające na lojalność 277 13.6. Synteza wyników badań 281 ROZDZIAŁ 14. Założenia badawcze i metodologia badań 282 14.1.Ocena stanu i jakości rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy 283 14.1.1. Cele badania 283 14.1.2. Zastosowane metody badawcze 284 14.2. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na stwarzanie proinnowacyjnego środowiska pracy 290 14.3. Badania dotyczące siły producenta pracodawcy 291 14.4. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na motywowanie pracowników 293 Zakończenie 294 Aneks 301 Literatura 335 Indeks 346

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Wydawnictwo Naukowe PWN
 • ISBN

  9788301211103
 • Autor

  Dagmara lewicka
 • Wydawnictwo

  Wydawnictwo naukowe pwn
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki (sklep TaniaKsiazka.pl)
  56,05 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 56,05 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. metody, narzędzia, mierniki. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Brian aldiss Non stop

  Zobacz w sklepie Brian aldiss Non stop
  Fascynująca lektura, od początku do samego końca, kiedy odkrywasz, o co w tym wszystkim chodzi, i zaczynasz czytać ponownie. - „The Observer”...
  34,19 zł
 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1

  Zobacz w sklepie Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1
  Tytuł Kartkówki. Edukacja polonistyczna i matematyczna. Klasa 1 Podtytuł Materiały edukacyjne Autor Beata Guzowska Język polski Wydawnictwo Literat...
  2,85 zł
 • O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB

  Zobacz w sklepie O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB
  Czym są przypowieści ewangeliczne? Jak należy je rozumieć? Jakie jest ich przesłanie? Kim był św. Paweł? Co chciał przekazać w swoich listach?...
  17,01 zł
 • Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności

  Zobacz w sklepie Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności
  Ślimak to kolejne zwierzę w czarodziejskim świecie wykonanym poprzez chilijskiego pisarza. Żyje on w czasach zdominowanych poprzez pośpiech,...
  13,50 zł
 • O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7

  Zobacz w sklepie O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7
  Czy można z Maryśką z akademika? Co chce robić baba u architekta? Dlaczego króliki robią to po cichu? Jeszcze więcej, jeszcze śmieszniej, jeszcze...
  5,36 zł
 • Odzież używana

  Zobacz w sklepie Odzież używana
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf

  Zobacz w sklepie Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf
  „Czas na biznes“ to kolekcja mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w solidnej branży. Poznaj charakterystykę rynku...
  6,08 zł
 • Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book
  Greenman & The Magic Forest is an enchanting pre-Primary course based on the adventures of two children, Nico and Sam and their encounter with...
  26,73 zł