Zdjęcia produktu


Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych (Wydawnictwo Naukowe PWN)

(2016 / 507 / Wydawnictwo Naukowe PWN / Kazimierz Wójs / 9788301189464)
E-booki Wydawnictwo Naukowe PWN
Dostepność na dzień 20.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

94,05 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 94,05 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła...

Tytuł Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-18946-4 Rok wydania 2015 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 648 Format epub, mobi Spis treści Przedmowa XV Spis oznaczeń XVIII 1. Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych prof. Dr hab. Inż. Kazimierz Wójs, dr inż. Piotr Szulc, dr inż. Tomasz Tietze 1 1.1. Ewolucja węglowych bloków energetycznych 1 1.1.1. Rozwój siłowni parowych na przestrzeni lat 1 1.1.2. Wzrost wydajności bloków węglowych oraz rozwój technologii wpływających na ten wzrost 3 1.1.2.1. Ewolucja kotłów parowych 4 1.1.2.2. Wzrost parametrów pary kotłowej 5 1.1.2.3. Bloki na cechy nadkrytyczne 6 1.1.2.4. Układy kombinowane gazowo-parowe 6 1.1.2.5. Suszenie węgla 7 1.1.3. Ewolucja technik ograniczających emisje zanieczyszczeń 7 1.1.3.1. Odpylanie 7 1.1.3.2. Odsiarczanie spalin 7 1.1.3.3. Odazotowanie spalin 7 1.1.3.4. Likwidowanie CO2 ze spalin 8 1.2. Układy alokacji i odzysku ciepła ze spalin w elektrowniach 8 1.2.1. Alokacja ciepła odpadowego 8 1.2.2. Odzysk i zastosowanie ciepła odpadowego 12 1.2.3. Układy do jednoczesnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin 16 1.3. Wpływ ochładzania spalin poniżej temperatury punktu rosy na pracę instalacji odsiarczania spalin 18 1.3.1. Użycie kondensacyjnego wymiennika ciepła do powiększenia efektywności usuwania SO2 ze spalin 18 1.3.1.1. Wydłużenie czasu kontaktu spalin z zawiesiną sorpcyjną w absorberze SO2 18 1.3.1.2. Wpływ obniżonego stężenia SO2 w spalinach przed absorberem IOS na wzrost produktywności usuwania SO2 19 1.3.1.3. Siarkowy punkt rosy 20 1.3.2. Eliminowanie NOx w wymienniku ciepła przed instalacją odsiarczania spalin 20 1.3.3. Użycie wymiennika ciepła jako zabezpieczenie absorbera IOS przed awarią (tzw. Black-out) 21 1.4. Proces kondensacji pary wodnej w obecności gazu inertnego 22 1.4.1. Izobaryczne ochładzanie gazu wilgotnego 22 1.4.2. Bilans cieplny w procesie ochładzania spalin z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej 24 1.5. Porównanie możliwości odzysku ciepła odpadowego ze spalin z węgla brunatnego i kamiennego 26 1.6. Modelowanie matematyczne kondensacyjnych wymienników ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin 34 1.6.1. Bilansowy model matematyczny wymiennika ciepła 34 1.6.2. Różniczkowy jednowymiarowy model kondensacyjnego wymiennika ciepła 38 1.6.3. Model matematyczny VDI 43 1.7. Fizyka zjawiska zanieczyszczania powierzchni wymiany ciepła w wymienniku ciepła 46 1.7.1. Opis zjawiska skażenia powierzchni zamiany ciepła 46 1.7.2. Model matematyczny cyklu zanieczyszczenia powierzchni 48 1.8. Badania laboratoryjne odzysku ciepła odpadowego ze spalin wylotowych 54 1.8.1. Stanowisko badawcze 54 1.8.1.1. Kondensacyjny wymiennik ciepła 56 1.8.1.2. Układ wodnego chłodzenia kondensacyjnego wymiennika ciepła 64 1.8.1.3. Komora spalania z układem nawilżania 66 1.8.1.4. Strumienica mieszająca 69 1.8.1.5. Odprowadzenie spalin 70 1.8.1.6. Układ dozowania popiołu do spalin 72 1.8.1.7. System zbierania informacji pomiarowych 74 1.8.2. Wyniki badań eksperymentalnych 75 1.8.2.1. Eksperymentalna weryfikacja współczynników zawilżenia spalin 75 1.8.2.2. Wpływ temperatury spalin na wlocie na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 77 1.8.2.3. Wpływ strumienia pojemności spalin na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 80 1.8.2.4. Wpływ strumienia objętości wody chłodzącej na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 82 1.8.2.5. Wpływ współczynnika zawilżenia spalin na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 85 1.8.2.6. Wpływ zapylenia spalin na punkt pracy wymiennika ciepła 88 1.9. Badania niskotemperaturowego odzysku ciepła odpadowego ze spalin na instalacji pilotowej 90 1.9.1. Instalacja pilotowa 90 1.9.1.1. Kondensacyjny wymiennik ciepła 91 1.9.1.2. Układ zasilania spalinami kondensacyjnego wymiennika ciepła 93 1.9.1.3. Układ wodnego chłodzenia kondensacyjnego wymiennika ciepła 94 1.9.1.4. Zastosowane przyrządy pomiarowe 95 1.9.1.5. Układ zbierania i wizualizacji pomiarów i sterowania instalacją pilotową 97 1.9.2. Wyniki badań na instalacji pilotowej 97 1.9.2.1. Badania testowe wybranych wielkości 97 1.9.2.2. Badanie zmian wielkości grzewczych i przepływowych kondensacyjnego wymiennika ciepła 100 1.9.2.3. Wpływ zmian strumienia objętości spalin na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 101 1.9.2.4. Wpływ zmian strumienia objętości wody chłodzącej na punkt pracy kondensacyjnego wymiennika ciepła 103 1.9.2.5. Badanie wpływu skażenia wymiennika ciepła na jego punkt pracy 105 1.10. Podsumowanie 106 Literatura do rozdziału 1 108 2. Zastosowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego w bloku energetycznym prof. Dr hab. Inż. Janusz Lewandowski, dr hab. Inż. Wojciech Bujalski 112 2.1. Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego w bloku energetycznym 112 2.1.1. Wprowadzenie 112 2.1.2. Wariantowa analiza możliwości zastosowania ciepła niskotemperaturowego w bloku kondensacyjnym i ciepłowniczym 113 2.1.2.1. Blok referencyjny 900 MW 113 2.1.2.2. Blok ciepłowniczy BC-100 117 2.2. Modele matematyczne dla analizy skutków termodynamicznych wykorzystania ciepła 121 2.2.1. Model bloku referencyjnego 900 MW 121 2.2.1.1. Założenia do budowy modelu bloku referencyjnego 900 MW 122 2.2.1.2. Budowa modelu bloku referencyjnego 900 MW 123 2.2.2. Model bloku ciepłowniczego klasy BC-100 123 2.2.2.1. Założenia do budowy modelu bloku BC-100 123 2.2.2.2. Budowa modelu bloku BC-100 124 2.2.2.3. Porównanie wyników 126 2.3. Wymienniki do odzysku ciepła niskotemperaturowego 129 2.3.1. Właściwości wymienników pracujących w układzie bloku klasy 100 MW 129 2.3.2. Atrybuty wymiennika pracującego w układzie bloku klasy 900 MW 131 2.3.3. Projekty koncepcyjne wymienników 131 2.3.3.1. Projekty koncepcyjne wymienników dla bloków klasy 100 MW 132 2.3.3.2. Projekty koncepcyjne wymienników dla bloków klasy 900 MW 144 2.3.4. Koszty dostawy wymienników 149 2.4. Charakterystyki bloku z odzyskiem ciepła 150 2.4.1. Blok ciepłowniczy klasy BC-100 150 2.4.1.1. Założenia do obliczeń 150 2.4.1.2. Model obciążenia ciepłowniczego 153 2.4.1.3. Porównanie osiągów bloków koncepcyjnych 155 2.4.1.4. Wnioski 164 2.4.2. Blok referencyjny 900 MW 165 2.4.2.1. Założenia do analiz 165 2.4.2.2. Wyniki obliczeń obciążeń częściowych bloku referencyjnego klasy 900 MW wykorzystującego ciepło niskotemperaturowe 166 2.5. Ocena ekonomiczna proponowanych rozwiązań 169 2.5.1. Założenia dotyczące analizy ekonomicznej 169 2.5.1.1. Podstawowe założenia do analizy rentowności rozważanych przypadków 169 2.5.1.2. Opis podstawowych założeń dotyczących cen i kosztów 173 2.5.1.3. Metodyka określania wolnych przepływów pieniężnych 174 2.5.2. Ceny i koszty.176 2.5.2.1. Zestawienie cen i stawek bez uwzględnienia kosztów uprawnień do emisji CO2 176 2.5.2.2. Zestawienie cen i stawek z uwzględnieniem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 179 2.5.3. Wyniki obliczeń ekonomicznych 182 2.5.3.1. Blok ciepłowniczy 182 2.5.3.2. Blok referencyjny 186 2.5.4. Wnioski i podsumowanie 188 Literatura do rozdziału 2 190 3. Technologia kogeneracyjna w obiegu z czynnikiem organicznym zastosowania ciepła odpadowego bloku prof. Dr hab. Inż. Dariusz Mikielewicz, dr inż. Jan Wajs, dr Marcin Lackowski, dr. Hab. Inż., prof. IMP Dariusz Butrymowicz, dr Jarosław Karwacki, dr inż. Kamil Śmierciew, mgr inż. Paweł Ziółkowski 191 3.1. Wprowadzenie – technologie kogeneracyjne zastosowania ciepła odpadowego 191 3.1.1. Klasyfikacja układów kogeneracyjnych 195 3.1.1.1. Układy wysokotemperaturowe 196 3.1.1.2. Układy niskotemperaturowe 196 3.1.2. Przykłady charakterystycznych układów kogeneracyjnych 196 3.1.2.1. Układy kogeneracyjne z turbiną parową 196 3.1.2.2. Układy kogeneracyjne z turbiną gazową 197 3.1.2.3. Układy kogeneracyjne z silnikami spalinowymi 198 3.1.3. Rozwój obiegów binarnych w Polsce 199 3.1.4. Aspekt naukowo-badawczy podjęty poprzez autorów 201 3.2. rodzaju obiegu termodynamicznego 203 3.2.1. Wyznaczanie głównych parametrów obiegu ORC 209 3.2.2.1. Faza ekspansji w turbinie 209 3.2.1.2. Faza skraplania 209 3.2.1.3. Faza pompowania 210 3.2.1.4. Faza podgrzewu i odparowania (przegrzania pary) 210 3.2.2. Wpływ parametrów czynnika roboczego na efektywność obiegu CR 210 3.2.2.1. Wpływ ciśnienia pary na wlocie do turbiny 210 3.2.2.2. Wpływ temperatury pary na wlocie do turbiny 211 3.2.2.3. Wpływ ciśnienia skraplania pary 211 3.2.2.4. Możliwości poprawy efektywności obiegu parowego 212 3.2.2.5. Międzystopniowe przegrzanie pary 213 3.2.2.6. Regeneracyjny podgrzew wody zasilającej 213 3.2.2.7. Obiegi na cechy nadkrytyczne 214 3.3. Czynniki robocze do wykorzystania w obiegach ORC 215 3.3.1. Dobór czynnika ze względu na własności termofizyczne 219 3.3.2. Kryterium termodynamiczne doboru czynnika roboczego 221 3.3.2.1. Obieg podkrytyczny bez regeneracji 221 3.3.2.2. Obieg nadkrytyczny bez regeneracji 222 3.3.2.3. Obieg podkrytyczny z wewnętrzną regeneracją energii cieplnej 224 3.3.3. Metoda pinch w obliczeniach wymienników ciepła 227 3.3.3.1. Koncepcja metody i jej założenia 227 3.3.3.2. Metoda pinch 228 3.3.3.3. 3.3.3.3. Wytyczne metody pinch 230 3.3.3.4. Określenie adekwatnej sieci wymienników ciepła 231 3.3.4. Przypadki współpracy źródła ciepła z obiegiem ORC 232 3.3.4.1. Dostarczanie ciepła do obiegu ORC za pomocą czynnika jednofazowego 232 3.3.4.2. Dostarczanie ciepła do obiegu ORC za pomocą czynnika zmieniającego fazę 235 3.3.4.3. Dostarczanie ciepła do obiegu ORC za pomocą czynnika zmieniającego fazę oraz dodatkowego jednofazowego niskotemperaturowego źródła ciepła odpadowego 239 3.3.5. Optymalizacja rozmiarów płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła na podstawie kryterium minimum produkcji entropii 242 3.3.5.1. Model wymiennika ciepła 242 3.3.5.2. Kryterium optymalizacyjne 244 3.3.5.3. Wyniki obliczeń 246 3.4. Układ ORC skojarzony z blokiem elektrowni 249 3.4.1. Wprowadzenie do teorii bloków nadkrytycznych 249 3.4.1.1. Atrybuty nadkrytyczne czynnika roboczego 249 3.4.1.2. Skuteczność bloków nadkrytycznych i ultra-nadkrytycznych 250 3.4.1.3. Nadkrytyczne obiegi Szewalskiego 252 3.4.2. Wykorzystanie ciepła ze spalin 254 3.4.3. Koncepcja obiegu termodynamicznego ORC w układzie odzysku ciepła z bloku elektrowni 257 3.4.4. Modelowanie obiegu i jego części kodami Computational Fluid Mechanics 258 3.4.4.1. Model matematyczny turbiny parowej 259 3.4.4.2. Model matematyczny pompy 260 3.4.4.3. Model matematyczny wymienników ciepła 261 3.4.4.4. Model matematyczny odgazowywacza 262 3.4.4.5. Komponenty rozdzielcze i łączące 263 3.4.4.6. Definicje podstawowych wskaźników pracy bloku 264 3.4.4.7. Cechy użyte do porównania układów hybrydowych z różnorodnymi czynnikami niskowrzącymi 265 3.4.5. Obieg referencyjny 266 3.4.5.1. Informacje techniczne bloku referencyjnego 267 3.4.5.2. Dane techniczne sprzętów wytwórczych 267 3.4.5.3. Schemat grzejny wyjściowego bloku nadkrytycznego 269 3.4.5.4. Atrybuty w poszczególnych punktach obiegu 270 3.4.5.5. Struktura paliw węglowych 271 3.4.5.6. Struktura emisyjności spalin 272 3.4.6. Model numeryczny referencyjnego bloku nadkrytycznego 273 3.4.6.1. Układ ORC zasilany ciepłem odpadowym z bloku, a także ciepłem z jednego upustu turbiny 276 3.4.6.2. Układ ORC zasilany ciepłem odpadowym z bloku, a także ciepłem z dwóch upustów turbiny 280 3.4.6.3. Układ ORC zasilany ciepłem odpadowym z bloku, ciepłem dwóch upustów oraz ciepłem z instalacji wychwytu CO2 284 3.4.6.4. Układ ORC z etanolem jako czynnikiem roboczym zasilany ciepłem odpadowym z bloku, ciepłem dwóch upustów oraz ciepłem z instalacji wychwytu CO2 289 3.5. Wysokosprawne wymienniki ciepła dla pracy w układzie ORC 3.5.1. Metody pasywne, a także aktywne intensyfikacji wymiany ciepła 295 3.5.1.1. Pasywne techniki intensyfikacji procesu zamiany ciepła 296 3.5.1.2. Aktywne techniki intensyfikacji procesu wymiany ciepła 297 3.5.2. Intensyfikacja wnikania ciepła przy wrzeniu i skraplaniu 297 3.5.2.1. Intensyfikacja wnikania ciepła przy wrzeniu 297 3.5.2.2. Intensyfikacja wnikania ciepła przy skraplaniu 300 3.5.3. Opracowanie prototypowego wymiennika ciepła EHD 303 3.5.3.1. Geometria układu elektrod w prototypowym wymienniku ciepła 303 3.5.3.2. Stanowisko do badań prototypowego wymiennika ciepła EHD 311 3.5.3.3. Źródło wysokiego napięcia – zasilacz wysokonapięciowy 314 3.5.4. Wstępne wyniki badań intensyfikacji wymiany ciepła EHD 315 3.5.4.1. Pomiar własności elektrycznych wybranych czynników roboczych 315 3.5.4.2. Wybrane wyniki badań intensyfikacji skraplania EHD 318 3.5.5. Intensyfikacja wymiany ciepła w wymiennikach siłowni z zastosowaniem pokryć porowatych 320 3.5.5.1. Przedmiot badań 321 3.5.5.2. Wyniki badań grzewczych 322 3.5.5.3. Wyniki badań przepływowych 323 3.5.5.4. Podsumowanie 325 3.6. Rozwiązania poligeneracyjne wykorzystania ciepła odpadowego – produkcja chłodu 326 3.6.1. Ocena przeróżnych rozwiązań układów poligeneracyjnych wykorzystujących ciepło odpadowe z bloku energetycznego 327 3.6.2. Analiza możliwości zastosowania układów strumienicowych do produkcji chłodu w poligeneracji 334 3.6.2.1. Rozwiązanie podukładu strumienicowego do produkcji chłodu przy wykorzystaniu ciepła odpadowego z bloku energetycznego 341 3.6.2.2. Weryfikacja eksperymentalna pracy podukładu strumienicowego do produkcji chłodu 357 3.6.3. Ocena możliwości wykorzystania rozwiązań poligeneracyjnych układów do zagospodarowania ciepła odpadowego z bloku energetycznego 363 3.7. Stanowisko demonstracyjne siłowni ORC do odzysku ciepła odpadowego z bloku energetycznego 364 3.7.1. Stanowisko eksperymentalne siłowni ORC 364 3.7.2. Zasada działania stanowiska siłowni ORC 368 3.7.3. Badania eksperymentalne siłowni ORC 371 3.8. Podsumowanie i zalecenia na przyszłość 373 Literatura do rozdziału 3 375 4. Akumulacja niskotemperaturowego ciepła odpadowego w materiałach z przemianą fazową prof. Dr hab. Inż. Kazimierz Wójs, dr hab. Inż. Janusz Lichota 380 4.1. Materiały z przemianą fazową i ich wykorzystania 380 4.1.1. Własności materiałów PCM 383 4.1.2. Kaskada materiałów PCM 389 4.1.3. Wybór materiału PCM 390 4.1.4. Technologie enkapsulacji PCM 393 4.1.4.1. Metoda chemicznej koacerwacji – mikrokapsułki 394 4.1.4.2. Metoda wykorzystująca suszarkę fluidalną – mikrokapsułki 4.1.4.3. 4.1.4.3. Metoda mechaniczna – makrokapsułki 397 4.1.5. Zastosowania materiałów PCM 397 4.1.5.1. Elektrownie węglowe 397 4.1.5.2. Elektrownie słoneczne 399 4.1.5.3. Budynki i konstrukcje budowlane 400 4.1.5.4. Układy kogeneracyjne i trigeneracyjne 403 4.2. Modelowanie akumulacji z przemianą fazową 404 4.2.1. Równowaga termodynamiczna zmiany fazy 404 4.2.2. Problem Stefana 411 4.2.2.1. Model matematyczny 411 4.2.2.2. Rozwiązanie numeryczne 414 4.2.3. Model zerowymiarowy 418 4.2.3.1. Model matematyczny 418 4.2.3.2. Rozwiązanie numeryczne 419 4.2.3.3. Użycia modelu 421 4.2.3.4. Optymalizacja czasu ładowania akumulatora 422 4.2.4. Uproszczone obliczenia grzejne akumulatora 424 4.3. Badania doświadczalne 426 4.3.1. Stanowisko badawcze 426 4.3.2. Zjawiska w czasie topnienia i krzepnięcia materiału PCM 430 4.3.3. Własności dynamiczne akumulatora płaszczowo-rurowego 436 4.3.4. Własności dynamiczne akumulatora ze złożem filtracyjnym 442 4.3.4.1. Pojedyncza kula 442 4.3.4.2. Akumulator wypełniony kulami 446 4.3.4.3. Cylinder 449 4.3.5. Problem Stefana – model fizyczny 450 4.3.5.1. Wyniki badań laboratoryjnych i ich analiza 451 4.3.6. Model zero-rozmiarowy 452 4.3.6.1. Stanowisko badawcze 453 4.3.6.2. Ciepło właściwe materiału PCM 454 4.3.6.3. Dynamika kul z materiałem RT-82 457 4.3.7. Optymalizacja czasu topnienia 459 4.3.8. Korozyjność materiału PCM 462 4.4. Przykład charakterystyk pracy akumulatora 462 4.5. Podsumowanie 465 Literatura do rozdziału 4 467 5. Wpływ odzysku ciepła na proces odsiarczania, powstawanie i korozję wymienników ciepła 470 5.1. Wpływ parametrów cyklu na przebieg procesu odsiarczania spalin prof. Dr hab. Inż. Jerzy Walendziewski, dr hab. Inż. Marek Kułażyński, dr inż. Bolesław Solich, dr inż. Rafał Łużny, prof. Dr hab. Inż. Janusz Trawczyński 470 5.1.1. Aktualne metody odsiarczania spalin 470 5.1.1.1. Porównanie rozwiązań technicznych instalacji odsiarczania spalin energetycznych 470 5.1.1.2. Metoda mokra wapienna 488 5.1.2. Porównanie parametrów pracy i skuteczności instalacji odsiarczania spalin ze spalania węgla kamiennego i brunatnego dla bloku 900 MWel 495 5.1.3. Określenie wpływu parametrów spalin na stopień usunięcia SO2 metodą mokrą 500 5.1.3.1. Analiza wyników pracy IOS w elektrowni zasilanej węglem brunatnym 500 5.1.3.2. Analiza wyników pracy IOS w elektrowni zasilanej węglem kamiennym 503 5.1.4. Obliczenia paliwowe, a także bilansowe IOS bloku 900 MWel 507 5.1.5. Bilansowe porównanie procesów odsiarczania spalin ze spalania węgla kamiennego i brunatnego mokrą metodą wapienną dla bloku energetycznego 900 MW 512 5.1.6. Wpływ temperatury spalin wprowadzanych do instalacji mokrego odsiarczania spalin na efekty cyklu. Symulacja cyklu w oprogramowaniu ChemCad 516 5.1.6.1. Symulacja cyklu 516 5.1.6.2. Wyniki symulacji 519 5.1.7. Symulacja mokrego odsiarczania spalin w funkcji temperatury i zawartości SO3 528 5.1.7.1. Wprowadzenie 528 5.1.7.2. Symulacja cyklu 530 5.1.7.3. Wyniki symulacji 531 5.1.8. Recyrkulacja spalin odsiarczonych 535 5.1.8.1. Wprowadzenie 535 5.1.8.2. Symulacja recyrkulacji spalin 536 5.1.9. Analiza wpływu obniżenia temperatury spalin w procesie ich odsiarczania metodą mokrą wapienną na bilans wody 541 5.1.9.1. Wprowadzenie 541 5.1.9.2. Czynniki wpływające na sprawność odsiarczania spalin metodą mokrą 542 5.1.9.3. Analiza wpływu obniżenia temperatury spalin na bilans wody w procesie mokrego odsiarczania spalin 543 5.1.10. Podsumowanie i wnioski 551 Literatura do podrozdziału 5.1 554 5.2. Zagrożenia korozyjne w procesie odsiarczania spalin prof. Dr hab. Inż. Bogdan Szczygieł, dr inż. Izydor Drela, dr inż. Jan Masalski 555 5.2.1. Źródła zanieczyszczenia atmosfery przez SO2 555 5.2.2. Metody zmniejszenia emisji SO2 do atmosfery 556 5.2.3. Instalacje mokrego odsiarczania spalin 557 5.2.3.1. Zadziorność korozyjna środowisk w mokrych IOS 557 5.2.3.2. Elementy IOS najmocniej narażone na działanie agresywnego środowiska 558 5.2.4. Materiały konstrukcyjne wykorzystywane w IOS 563 5.2.4.1. Materiały polimerowe 564 5.2.4.2. Stopy metali 568 5.2.4.3. Materiały ceramiczne 572 5.2.5. Metody oceny zdolności ochronnej materiałów inżynierskich wykorzystywanych do pracy w IOS 573 5.2.5.1. Spektroskopia impedancyjna 574 5.2.5.2. Spektroskopia mikrofalowa 577 5.2.5.3. Pomiary polaryzacyjne stałoprądowe 577 5.2.5.4. Badania przyspieszone w komorach korozyjnych 578 5.2.5.5. Badanie wnikania pary wodnej do wykładzin gumowych 579 5.2.6. Atrybuty ochronne tworzyw konstrukcyjnych z materiałów sztucznych wykorzystywanych w instalacji odsiarczania spalin – przykłady badań 582 5.2.6.1. Sposoby przyspieszonego starzenia tworzyw z tworzyw nienaturalnych 582 5.2.6.2. Zmiana parametry wykładzin gumowych po przyspieszonym starzeniu i/lub po pracy w warunkach rzeczywistych w IOS 585 5.2.6.3. Cechy ochronne wykladzin gumowych po kilkunastoletniej eksploatacji w warunkach przemysłowych w IOS 587 5.2.6.4. Polimerowe tworzywa fluorowe 597 5.2.7. Oporność korozyjna stopów niklu 31 i 59 i stali 304 w środowisku imitującym warunki IOS 601 5.2.7.1. Badania w środowisku zawierającym kwas siarkowy (VI), a także jony chlorkowe i fluorkowe 602 5.2.7.2. Badania polaryzacyjne w środowisku zawierającym kwas siarkowy (VI), jony siarczanowe (IV), a także jony chlorkowe i fluorkowe 607 5.2.7.3. Oporność stali stopowej i stopów niklu na występowanie jonów rtęci w środowisku IOS 615 5.2.8. Kompleksowa ochrona antykorozyjna IOS – zalecenia i przykłady rozwiązań 617 5.2.8.1. Zalecane materiały i powłoki ochronne dla różnorodnych fragmentów IOS 617 5.2.8.2. Używane materiały, sposób ich aplikacji, a także koszt wykonania zabezpieczeń absorbera IOS 619 5.2.8.3. Nowe rozwiązania w budowie mokrych IOS 619 Literatura do podrozdziału 5.2 623

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Wydawnictwo Naukowe PWN
 • ISBN

  9788301189464
 • Autor

  Kazimierz wójs
 • Wydawnictwo

  Wydawnictwo naukowe pwn
 • Ilość stron

  507
 • Rok wydania

  2016
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych (sklep TaniaKsiazka.pl)
  94,05 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 94,05 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego ze spalin wylotowych. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Brian aldiss Non stop

  Zobacz w sklepie Brian aldiss Non stop
  Fascynująca lektura, od początku do samego końca, kiedy odkrywasz, o co w tym wszystkim chodzi, i zaczynasz czytać ponownie. - „The Observer”...
  34,19 zł
 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1

  Zobacz w sklepie Literat Kartkówki. edukacja polonistyczna i matematyczna. klasa 1
  Tytuł Kartkówki. Edukacja polonistyczna i matematyczna. Klasa 1 Podtytuł Materiały edukacyjne Autor Beata Guzowska Język polski Wydawnictwo Literat...
  2,85 zł
 • O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB

  Zobacz w sklepie O przypowieściach św. pawle i apokalipsie, D3B72225EB
  Czym są przypowieści ewangeliczne? Jak należy je rozumieć? Jakie jest ich przesłanie? Kim był św. Paweł? Co chciał przekazać w swoich listach?...
  17,01 zł
 • Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności

  Zobacz w sklepie Historia ślimaka, który odkrył znaczenie powolności
  Ślimak to kolejne zwierzę w czarodziejskim świecie wykonanym poprzez chilijskiego pisarza. Żyje on w czasach zdominowanych poprzez pośpiech,...
  13,50 zł
 • O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7

  Zobacz w sklepie O-press Najlepsze dowcipy erotyczne vol.7
  Czy można z Maryśką z akademika? Co chce robić baba u architekta? Dlaczego króliki robią to po cichu? Jeszcze więcej, jeszcze śmieszniej, jeszcze...
  5,36 zł
 • Odzież używana

  Zobacz w sklepie Odzież używana
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf

  Zobacz w sklepie Mała gastronomia, AZ#107DEB07EB/DL-ebwm/pdf
  „Czas na biznes“ to kolekcja mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w solidnej branży. Poznaj charakterystykę rynku...
  6,08 zł
 • Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie Greenman and the Magic Forest B. Teacher's Resource Book
  Greenman & The Magic Forest is an enchanting pre-Primary course based on the adventures of two children, Nico and Sam and their encounter with...
  26,73 zł