E-booki Nomos

171 produktów
 • Między ameryką a polską

  Zobacz w sklepie Między ameryką a polską
  Nomos
  Socjologiczne poszukiwania, analizy i interpretacje zjawisk społecznych podejmowane w kontekście amerykańsko - polskiej współpracy badawczej...
  26,05 zł
 • Matka downa. piętno - znaczenia - strategie Nomos

  Zobacz w sklepie Matka downa. piętno - znaczenia - strategie Nomos
  Nomos
  Praca ta jest pokłosiem oryginalnych badań empirycznych polsko-norweskich, co ma decydujący wpływ na jej charakter i jest poprawnie, w przekonywający...
  33,99 zł
 • Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego, 0216C580EB

  Zobacz w sklepie Komunikowanie prawa w dobie pluralizmu kulturowego, 0216C580EB
  Nomos
  W jaki sposób ludzie mogą zorientować się w obowiązującym ich prawie? Jakie szanse na to posiadają osoby znajdujące się na terytorium obcego...
  35,44 zł
 • Apostazja w adversus haereses ireneusza z lyonu

  Zobacz w sklepie Apostazja w adversus haereses ireneusza z lyonu
  Nomos
  Rozdział trzeci traktuje o apostatycznym rozumieniu grzechu pierwszych rodziców. Rozważania Autora na ten temat są szczególnie atrakcyjne i odważę...
  28,21 zł
 • Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy, 637DDDA4EB

  Zobacz w sklepie Religijność i duchowość - dawne i nowe reformy, 637DDDA4EB
  Nomos
  Czy i na ile i w jakim wymiarze dawne formy religijności i duchowości są nadal obecne w swoich współczesnych przejawach? Jakie są wzajemne relacje...
  39,49 zł
 • Homecoming an anthology of return migrations

  Zobacz w sklepie Homecoming an anthology of return migrations
  Nomos
  Contrary to often stated opinions, we can observe ubiquitous manifestation of relations between groups and their territories of origin. These...
  24,30 zł
 • Nomos Prywatność w perspektywie zmiany społecznej

  Zobacz w sklepie Nomos Prywatność w perspektywie zmiany społecznej
  Nomos
  Książka stanowi oryginalny i świeży materiał, dający dużo do myślenia. O erudycji, odwadze myśli i przyjaznym dla czytelnika języku pisarstwa...
  28,21 zł
 • Użycie substancji halucynogennych a religia Nomos

  Zobacz w sklepie Użycie substancji halucynogennych a religia Nomos
  Nomos
  Jest to dzieło o oryginalne wartości poznawczej i dydaktycznej. Powodem tego stwierdzenia jest fakt, iż autor dokonał po raz pierwszy w literaturze...
  25,32 zł
 • Siła współpracy. relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, 9612110DEB

  Zobacz w sklepie Siła współpracy. relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, 9612110DEB
  Nomos
  Praca ze względu na zakres tematyczny i przyjętą konwencję prezentacji problemów akcentuje się i przedstawia bardzo korzystnie na tle dotychczas...
  32,56 zł
 • O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze Nomos

  Zobacz w sklepie O obiektywności poznania socjologicznego raz jeszcze Nomos
  Nomos
  Autorka podejmuje w książce dialog z wybranymi klasykami socjologii, aby udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Jak koncepcje rozumienia-racjonalności-języka...
  28,21 zł
 • Nomos Od obcości do symulakrum

  Zobacz w sklepie Nomos Od obcości do symulakrum
  Nomos
  Ireneusz Jeziorski - doktor socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie adiunkt w Katedrze Socjologii Akademii techniczno-Humanistycznej...
  31,90 zł
 • Kara śmierci. studium socjologiczne Nomos

  Zobacz w sklepie Kara śmierci. studium socjologiczne Nomos
  Nomos
  Młodociani sprawcy przestępstw, bestialskie mordy, brak zaufania do instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne to częste...
  32,67 zł
 • Mozaiki przestrzeni transnarodowych

  Zobacz w sklepie Mozaiki przestrzeni transnarodowych
  Nomos
  Dynamicznie rozwijający się trend badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać delikatności współczesnej (ale i dawnej) mobilności...
  31,15 zł
 • Autentyczność osobowa a medialność, A1048C5FEB

  Zobacz w sklepie Autentyczność osobowa a medialność, A1048C5FEB
  Nomos
  Książka zwiera na pewno wyraźne treści naukowe, gdyż unosi problem istnienia człowieka w stosunku do różnych mediów, w tym historycznych, aż...
  32,56 zł
 • Nomos Fenomen szkół nowej ewangelizacji

  Zobacz w sklepie Nomos Fenomen szkół nowej ewangelizacji
  Nomos
  Autor przybliża czytelnikowi fenomen szkół nowej ewangelizacji w Kościele rzymskokatolickim i ich rolę w duszpasterstwie parafialnym. Opracowanie...
  28,94 zł
 • Nomos Globalny i lokalny wymiar religii

  Zobacz w sklepie Nomos Globalny i lokalny wymiar religii
  Nomos
  Książka pokazuje przemiany religijne w Polsce w kontekście szerszych zmian następujących w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich dekadach,...
  35,44 zł
 • Europe and america in the mirror, D82F465CEB

  Zobacz w sklepie Europe and america in the mirror, D82F465CEB
  Nomos
  A vivid and more or less stable partnership between European and American countries is generally regarded as a key issue and particularly serious...
  28,21 zł
 • Berserkir i ulfhednar w historii mitach i legendach

  Zobacz w sklepie Berserkir i ulfhednar w historii mitach i legendach
  Nomos
  Praca traktuje o wyjątkowo niebanalnej grupie skandynawskich wojowników epoki Wikingów, którzy posiadali umiejętność wpadania w toku bitwy w...
  22,79 zł
 • Religia - system - ewolucja Nomos

  Zobacz w sklepie Religia - system - ewolucja Nomos
  Nomos
  Osnową, o ważkim tu znaczeniu, jest jednocześnie osoba jak i dzieło niedawno zmarłego koryfeusza polskiego religioznawstwa prof. Andrzeja Wiercińskiego,...
  22,03 zł
 • Nomos Ta druga obraz kobiety w nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży

  Zobacz w sklepie Nomos Ta druga obraz kobiety w nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży
  Nomos
  Książka Anny Szwed odkrywa ważne pokłady świadomości religijnej i społecznej księży diecezjalnych, a to przecież oni na co dzień i "od święta"...
  35,44 zł
 • Wychowało nas państwo. rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, D26F247FEB

  Zobacz w sklepie Wychowało nas państwo. rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, D26F247FEB
  Nomos
  Autorka postawiła sobie ambitne zadanie: zrekonstruowanie strategii toższamościowych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, którzy...
  35,44 zł
 • Leksykon socjologii moralności. podstawy - teorie - badania - perspektywy

  Zobacz w sklepie Leksykon socjologii moralności. podstawy - teorie - badania - perspektywy
  Nomos
  Leksykon jest adresowany nie tylko do socjologów, lecz i do reprezentantów pokrewnych dziedzin naukowych, także do tych wszystkich, którzy interesują...
  86,08 zł
 • Nomos Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w wielkiej brytanii

  Zobacz w sklepie Nomos Religia w procesie kształtowania tożsamości wśród polskich migrantów w wielkiej brytanii
  Nomos
  Książka jest konwencjonalną pracą interdyscyplinarną. Znajdujemy w niej jednocześnie psychologię, jak i socjologię, a nawet antropologię społeczną,...
  29,65 zł
 • Dao bohatera. idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, 65F5E329EB

  Zobacz w sklepie Dao bohatera. idea samorealizacji w chińskich wewnętrznych sztukach walki, 65F5E329EB
  Nomos
  Biorąc pod uwagę bogatą i rzetelną faktografię, spoistą do granic możliwości siatkę kategorialną i obfity wysiłek interpretacyjny, mając na względzie...
  20,51 zł
 • Nomos Kiedy wieś staje się miastem

  Zobacz w sklepie Nomos Kiedy wieś staje się miastem
  Nomos
  Praca Krzysztofa Lisowskiego, mieszcząca się w nurcie badań socjologii miasta, porusza ważny poznawczo i doniosły społecznie problem, jakim jest...
  30,31 zł
 • Doświadczenia zmian społecznych

  Zobacz w sklepie Doświadczenia zmian społecznych
  Nomos
  Pomysł badania zjawisk społecznych poprzez doświadczenie łączy rozdzielane nieraz aspekty społecznej rzeczywistości, wskazuje na wielowymiarowość...
  26,59 zł
 • Człowiek - istota niedoskonała

  Zobacz w sklepie Człowiek - istota niedoskonała
  Nomos
  Rozprawa ta ma charakter uniwersalny, nie jest osadzona w żadnym kontekście typowym wyłącznie dla kultury hiszpaśkiej (albo jakiejkolwiek innej...
  25,97 zł
 • Nomos Znaczenia społeczne. studia z socjologii kulturowej

  Zobacz w sklepie Nomos Znaczenia społeczne. studia z socjologii kulturowej
  Nomos
  Sadzę,solidny program socjologii, którego podwaliny położone zostały w tej książce, jest jedyną systematyczną teoretyczną próba, aby uczynić...
  49,92 zł
 • Kulturowa odmienność w działaniu, 441E6AC8EB

  Zobacz w sklepie Kulturowa odmienność w działaniu, 441E6AC8EB
  Nomos
  Książka niniejsza poświęcona jest kulturom i zbiorowościom, które znajdują się w niewygodnej sytuacji w związku z tym, iż nie posiadają umocowania...
  24,30 zł
 • Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej, 09A0F92DEB

  Zobacz w sklepie Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej, 09A0F92DEB
  Nomos
  Tytuł Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej Autor Łukasz Piotr Wojakowski Język polski Wydawnictwo Nomos...
  27,34 zł
 • Przemiany przestrzenne w dużych miastach polski i europy środkowo-wschodniej

  Zobacz w sklepie Przemiany przestrzenne w dużych miastach polski i europy środkowo-wschodniej
  Nomos
  Podstawowe założenie leżące u podstaw tej książki sprowadzić można do stwierdzenia, że przestrzeń miejska jest zarówno zasobem, o który toczy...
  35,70 zł
 • Nomos W kulturze dotyku? dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury

  Zobacz w sklepie Nomos W kulturze dotyku? dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury
  Nomos
  Uważam tom za nad wyraz cenny i interesujący ogląd problematyki haptyczności w kulturze - nie tylko europejskiej. Obserwacje obejmują szeroki...
  30,31 zł
 • Nomos Kompetencja językowa uczniów z lekką nipełnosprawnością intelektualną

  Zobacz w sklepie Nomos Kompetencja językowa uczniów z lekką nipełnosprawnością intelektualną
  Nomos
  Autorka podjęła się nieprzystępnego i pracochłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając...
  31,11 zł
 • Nomos Prawa i wolności religijne we współczesnej polsce

  Zobacz w sklepie Nomos Prawa i wolności religijne we współczesnej polsce
  Nomos
  Książka stanowi wieloaspektową analizę praw i wolności religijnych w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 roku. Jej wieloaspektowość polega...
  22,22 zł
 • Myśleć inaczej, ucząc się od globalnego południa

  Zobacz w sklepie Myśleć inaczej, ucząc się od globalnego południa
  Nomos
  Książka Jakuba Barszczewskiego jest merytorycznie ważnym głosem w dyskusji wokół fundamentalnych konsekwencji poznawczych rozwoju postkolonialnych...
  38,00 zł
 • Pismo linearne a na tle egejskich pism epoki brązu

  Zobacz w sklepie Pismo linearne a na tle egejskich pism epoki brązu
  Nomos
  Monografia tego typu nie ma precedensu w polskiej literaturze starożytniczej i językoznawczej. Książka ta może być bardzo przydatna nie tylko...
  28,21 zł
 • Nomos Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym teheranie

  Zobacz w sklepie Nomos Mniejszość zaratusztriańska we współczesnym teheranie
  Nomos
  Cennym elementem książki jest zwrócenie uwagi na wspólny zasób kulturowy, a zarazem obszar tożsamości irańskich zaratusztrian i muzułmanów oraz...
  35,44 zł
 • Nomos Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym

  Zobacz w sklepie Nomos Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym
  Nomos
  dobór tematu kolektywnej monografii należy uznać za adekwatny, na co wskazuje aktualność analizowanych treści poszczególnych rozdziałów. Dekompozycja...
  35,36 zł
 • Gnoza gnostycyzm literatura, AZ#2679FC48EB/DL-ebwm/pdf

  Zobacz w sklepie Gnoza gnostycyzm literatura, AZ#2679FC48EB/DL-ebwm/pdf
  Nomos
  Książka jest pracą zbiorową o charakterze interdyscyplinarnym: jej autorami są literaturoznawcy, religioznawcy i filozofowie. Powzięli oni zamiar...
  33,29 zł
 • Religia wobec historii, historia wobec religii, B771D638EB

  Zobacz w sklepie Religia wobec historii, historia wobec religii, B771D638EB
  Nomos
  Wpływ historii na zarys religii, jak i religii na kształt historii jest oczywisty. Zadaniem tej książki nie jest próba udowadniania tego, co...
  35,70 zł
 • Religia w świecie człowieka Nomos

  Zobacz w sklepie Religia w świecie człowieka Nomos
  Nomos
  Na niniejszą książkę składają się cztery zupełnie odmienne pod względem tematyki teksty, posiadające jednak wspólnie wytwarzać pewien logiczny...
  31,11 zł
 • Religia i religijność w warunkach globalizacji

  Zobacz w sklepie Religia i religijność w warunkach globalizacji
  Nomos
  Książka jest dziełem 31 teoretyków i badaczy życia religijnego z wielu ośrodków akademickich. Debata na temat globalizacji jest wielowątkowa...
  31,90 zł
 • Partycypacja i dyskurs. mentalność pierwotna w badaniach luciena lévy-bruhla Nomos

  Zobacz w sklepie Partycypacja i dyskurs. mentalność pierwotna w badaniach luciena lévy-bruhla Nomos
  Nomos
  Nakreślone przez Łukasza M. Dominiaka cele badawcze programu nowej historii socjologii, jak i następnie ich realizacja w pracy budzą moje podziw....
  30,38 zł
 • Mitologia australijska jako nośnik tożsamości Nomos

  Zobacz w sklepie Mitologia australijska jako nośnik tożsamości Nomos
  Nomos
  Andrzej Szyjewski nie zawodzi i tym razem. Jego najnowsza książka poświęcona mitologii i tożsamości rdzennych mieszkańców Australii oszałamia...
  37,61 zł
 • światy i konteksty społeczne tom 2

  Zobacz w sklepie światy i konteksty społeczne tom 2
  Nomos
  Publikacja stanowi kolejny zapis Krakowskich Spotkań Socjologicznych, wydaje się, że już cyklicznej imprezy tego środowiska. Jak za każdym razem...
  26,05 zł
 • Nomos Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

  Zobacz w sklepie Nomos Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie
  Nomos
  Praca stanowi nowatorskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności...
  24,30 zł
 • Wschodnie korzenie kultu apollona Nomos

  Zobacz w sklepie Wschodnie korzenie kultu apollona Nomos
  Nomos
  Rafał Rosół ukończył filologię klasyczną i studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie...
  24,30 zł
 • Nomos Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza

  Zobacz w sklepie Nomos Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza
  Nomos
  Monografia wypełnia poważną lukę w refleksji o wielokulturowości, oferując spójną propozycję teoretyczną i refleksję krytyczną na jej temat....
  32,61 zł
 • Nomos Regionalizm czy nowa etniczność?

  Zobacz w sklepie Nomos Regionalizm czy nowa etniczność?
  Nomos
  Moje całościowe wrażenia związane z lekturą recenzowanej książki są wyjątkowo pozytywne. Autorki przeprowadziły rzetelną, opartą na szerokim...
  23,86 zł
 • Nomos Ethos pracy w doktrynie i praktyce opus dei

  Zobacz w sklepie Nomos Ethos pracy w doktrynie i praktyce opus dei
  Nomos
  Jan Domaradzki (ur. 1979), doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu....
  37,22 zł
 • Gender w społeczeństwie polskim Nomos

  Zobacz w sklepie Gender w społeczeństwie polskim Nomos
  Nomos
  Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej, wielowymiarowej i intersekcjonalnej...
  36,46 zł
 • Religia obywatelska w stanach zjednoczonych, 6711692FEB

  Zobacz w sklepie Religia obywatelska w stanach zjednoczonych, 6711692FEB
  Nomos
  Stanisław Burdziej podjął ważny temat dotyczący "ducha" ustroju i działania największego dziś mocarstwa światowego, wpływającego na bieg spraw...
  24,30 zł
 • Migration and europeanisation, 5CF719BCEB

  Zobacz w sklepie Migration and europeanisation, 5CF719BCEB
  Nomos
  This book delves deeply into the current processes of migration in Europe, analysing the changes in the values of economic migrants from Poland...
  29,63 zł
 • Ronalda ingleharta teoria rozwoju ludzkiego, 1D66D03DEB

  Zobacz w sklepie Ronalda ingleharta teoria rozwoju ludzkiego, 1D66D03DEB
  Nomos
  Geneza, rozwój i miejsce teorii rozwoju ludzkiego Ronalda Ingleharta we współczesnej socjologii Teoretyczne i metodologiczne założenia teorii...
  29,63 zł
 • Tożsamość i religia ormianie, A4A1A1ADEB

  Zobacz w sklepie Tożsamość i religia ormianie, A4A1A1ADEB
  Nomos
  Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań socjologicznych i religioznawczych książka demonstruje specyfikę narodu ormiańskiego, którego...
  28,11 zł
 • Powrotnicy. reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia Nomos

  Zobacz w sklepie Powrotnicy. reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia Nomos
  Nomos
  Najciekawsze, co może zaoferować współczesna socjologia miasta, to wgląd w codzienność miejskiego doświadczenia, naukowe spojrzenie na zmieniające...
  31,89 zł
 • Nomos Struktura teorii spiskowych

  Zobacz w sklepie Nomos Struktura teorii spiskowych
  Nomos
  Trudno znaleźć doniosłe współczesne wydarzenie społeczne, którego nie próbowano wyjaśnić przez odwołanie się do teorii spiskowych. Od zabójstwa...
  35,44 zł
 • Historie intymne odnajdując i tracąc siebie

  Zobacz w sklepie Historie intymne odnajdując i tracąc siebie
  Nomos
  Anna Wiatr, socjolożka, dziennikarka i blogerka. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie...
  24,30 zł
 • Studia z dziejów i kultury starożytnego bliskiego wschodu Nomos

  Zobacz w sklepie Studia z dziejów i kultury starożytnego bliskiego wschodu Nomos
  Nomos
  Przedmiotem książki jest starożytny Bliski Wschód, w węższym znaczeniu ograniczony do regionu zwanego czasem Lewantem, to jest dzisiejszych terytoriów...
  42,70 zł
 • Być i działać w społeczeństwie. dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa, CDB1105CEB

  Zobacz w sklepie Być i działać w społeczeństwie. dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa, CDB1105CEB
  Nomos
  Moim zdaniem omawiana sugestia wydawnicza podejmuje niezwykle ważny problem teorii społecznej, wykazuje bardzo dobrą orientację Autorki we współczesnej...
  32,55 zł
 • Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w polsce, 1FF390B1EB

  Zobacz w sklepie Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w polsce, 1FF390B1EB
  Nomos
  Monografia stanowi wartościowe studium teoretyczno-analityczno-empiryczne, poświęcone komunikacji międzykulturowej w sferze usług publicznych....
  29,65 zł
 • Nomos Moralność w kontekście społecznym

  Zobacz w sklepie Nomos Moralność w kontekście społecznym
  Nomos
  Przedmiotem naszych zainteresowań jest socjologia moralności, zwana niekiedy socjologią obyczajów. Jako nauka empiryczna bada moralność od strony...
  40,51 zł
 • Nomos Historia filozofii meandry kultury

  Zobacz w sklepie Nomos Historia filozofii meandry kultury
  Nomos
  Zainteresowania Profesora Jacka Widomskiego od lat koncentrują się na problematyce historii i zagadnieniach filozoficznych, zwłaszcza dotyczących...
  42,68 zł
 • Nomos O pułapkach emigracyjnej lekkości

  Zobacz w sklepie Nomos O pułapkach emigracyjnej lekkości
  Nomos
  Praca jest rewelacyjnym przykładem analizy ważnego problemu badawczego, opartej na informacji jakościowych uzyskanych podczas badań terenowych....
  35,44 zł
 • Oblicza socjologii krakowskiej t.1 Nomos

  Zobacz w sklepie Oblicza socjologii krakowskiej t.1 Nomos
  Nomos
  Wszystkie teksty są wyjątkowo atrakcyjne, zasługują na uwagę, są poprawnie osadzone w literaturze. Ich zaletą jest pionierskie spojrzenie na...
  25,07 zł
 • Fenomen doświadczenia mistycznego, 5BF87A1AEB

  Zobacz w sklepie Fenomen doświadczenia mistycznego, 5BF87A1AEB
  Nomos
  Jako istota rozumna, poszukująca, obdarzona zdolnością refleksji, człowiek nieustannie pozostaje we władzy tego, co ukryte, tajemne - czyli właśnie...
  27,49 zł
 • światowe dni młodzieży w krakowie

  Zobacz w sklepie światowe dni młodzieży w krakowie
  Nomos
  Ewa Stachowska – doktor socjologii, pracownik w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obszary zainteresowań:...
  29,93 zł
 • Historia rozwoju pojęcia woli od starożytności do xiii wieku

  Zobacz w sklepie Historia rozwoju pojęcia woli od starożytności do xiii wieku
  Nomos
  Książka jest rezultatem pracy zespołu badawczego realizującego w latach 2015–2018 projekt pod nazwą „Historia pojęcia woli od V do XIII wieku"....
  46,55 zł
 • W poszukiwaniu ciągłości i zmiany, F503BCACEB

  Zobacz w sklepie W poszukiwaniu ciągłości i zmiany, F503BCACEB
  Nomos
  Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii w sposób nieunikniony,...
  35,44 zł
 • Nomos Kultura, tożsamość i integracja europejska

  Zobacz w sklepie Nomos Kultura, tożsamość i integracja europejska
  Nomos
  Księga jubileuszowa przeznaczona Profesorowi Zdzisławowi Machowi na 60-lecie urodzin. Spis treści Dariusz Niedźwiedzki, Profesor, czyli zamiast...
  42,68 zł
 • Nomos Tożsamość nowoczesność stereotypy

  Zobacz w sklepie Nomos Tożsamość nowoczesność stereotypy
  Nomos
  Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia "tożsamości", "stereotypów", "postępowości" różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne....
  42,68 zł
 • Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w polsce

  Zobacz w sklepie Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w polsce
  Nomos
  „Profesor Józef Baniak od prawie czterdziestu lat wszechstronnie bada wszystkie aspekty celibatu. Przedstawione w książce wyniki badań socjologicznych...
  35,36 zł
 • Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w polsce. studium socjologiczne, D1A9E422EB

  Zobacz w sklepie Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w polsce. studium socjologiczne, D1A9E422EB
  Nomos
  ecenzowana praca wynikami badań, bogatymi zestawieniami tabelarycznymi dokumentuje dokonujące się współcześnie zmiany i przewartościowania w...
  36,46 zł
 • Lewicowy kraków w okresie międzywojennym Nomos

  Zobacz w sklepie Lewicowy kraków w okresie międzywojennym Nomos
  Nomos
  Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym to książka składająca się z dziesięciu samodzielnych artykułów. Co je łączy? Wszystkie w pokaźniejszym...
  34,00 zł
 • Nomos Seniorzy w przestrzeni publicznej

  Zobacz w sklepie Nomos Seniorzy w przestrzeni publicznej
  Nomos
  Książka porusza wyjątkowo znaczny, a przy tym niedużo zbadany, problem obecności seniorów w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia analiz są...
  28,41 zł
 • Religia katolicka i kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży Nomos

  Zobacz w sklepie Religia katolicka i kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży Nomos
  Nomos
  W książce tej ukazane są krytyczne postawy i negatywne oceny młodzieży polskiej dotyczące religii katolickiej i Kościoła rzymskokatolickiego...
  35,44 zł
 • Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Nomos

  Zobacz w sklepie Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego Nomos
  Nomos
  Autorom udało się uniknąć czarno-białego dyskursu w kategoriach konfliktu cywilizacji. Praca stanowi owoc wspólnego przedsięwzięcia, w którym...
  27,49 zł
 • Nomos Południowosłowiańska kultura wyobrażona

  Zobacz w sklepie Nomos Południowosłowiańska kultura wyobrażona
  Nomos
  Lektura wielkiej monografii Damiana Kubika dostarcza nad wyraz obfitego materiału porównawczego z obszaru dwóch południowosłowiańskich literatur...
  35,44 zł
 • Nomos Spiskowe narracje i metanarracje

  Zobacz w sklepie Nomos Spiskowe narracje i metanarracje
  Nomos
  Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo ciekawa i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz...
  31,83 zł
 • Muzułmanie w laickiej francji 1974-2004 Nomos

  Zobacz w sklepie Muzułmanie w laickiej francji 1974-2004 Nomos
  Nomos
  Ilona Kielan-Glińska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się historycznymi i socjologicznymi...
  28,11 zł
 • Wolność spod znaku undergroundu

  Zobacz w sklepie Wolność spod znaku undergroundu
  Nomos
  W książce Autor przedstawia problematykę dewiacyjnych systemów wierzeń i praktyk, do których zalicza heterodoksalne nurty religijne, duchowe...
  26,03 zł
 • Nomos Różne oblicza nacjonalizmu

  Zobacz w sklepie Nomos Różne oblicza nacjonalizmu
  Nomos
  Artykuły zamieszczone w zbiorze stanowią zharmonizowaną całość, prezentującą plastycznie i przekonywująco zróżnicowaną problematykę kieruneków...
  47,09 zł
 • Polacy i ich pamięć przeszłości Nomos

  Zobacz w sklepie Polacy i ich pamięć przeszłości Nomos
  Nomos
  Trzeba przyznać, iż autor bardzo interesująco przeanalizował pamięć grupy polskiej, sięgając jednocześnie do wydarzeń i postaci gloryfikowanych...
  32,56 zł
 • Miasto(post)socjalistyczne Nomos

  Zobacz w sklepie Miasto(post)socjalistyczne Nomos
  Nomos
  Celem dwutomowej zbiorowej monografii Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy jest interdyscyplinarna refleksja nad fenomenem socjalistycznego...
  31,09 zł
 • źródła nacjonalizmu żydowskiego

  Zobacz w sklepie źródła nacjonalizmu żydowskiego
  Nomos
  W pracy przedstawiono oba problemy, tj. Nacjonalizm żydowski i nacjonalizm arabski, konsekwentnie podobnie analitycznie. Oba nacjonalizmy miały...
  31,83 zł
 • Reformacja i nowoczesność Nomos

  Zobacz w sklepie Reformacja i nowoczesność Nomos
  Nomos
  Książka autorstwa Michała Warchali, Marii Rogińskiej i Piotra Stawińskiego stanowi – zgodnie z moją wiedzą – pierwszą w polskiej literaturze...
  24,67 zł
 • Masłowska opowieść o wstręcie Nomos

  Zobacz w sklepie Masłowska opowieść o wstręcie Nomos
  Nomos
  Autor sięga po kategorię wstrętu i konsekwentnie przymierza ją do kolejnych utworów Doroty Masłowskiej. Udaje mu się przy tym zrealizować założony...
  23,14 zł
 • Wiedźmy, święte i boginie Nomos

  Zobacz w sklepie Wiedźmy, święte i boginie Nomos
  Nomos
  Autor nie ufa ani stereotypom, ani archetypom, stawia na szczegółową i dyskursywną analizę mocno osadzoną w bogatym materiale źródłowym. Książka...
  28,21 zł
 • Dlaczego swój? dlaczego obcy?, 30588AEEEB

  Zobacz w sklepie Dlaczego swój? dlaczego obcy?, 30588AEEEB
  Nomos
  Książka stanowi niezwykle atrakcyjne studium problematyki romskiej. Autorzy w sposób wnikliwy i wielowątkowy przedstawiają interesujące ich kwestie,...
  24,39 zł
 • Wynajdywanie miejskości

  Zobacz w sklepie Wynajdywanie miejskości
  Nomos
  Europa to cywilizacja miast. Miejskość zatem można traktować jako wyraźnik cyklu europeizacji. Polska poprzez całe stulecia cierpiała na znaczny...
  34,63 zł
 • Kultura a choroba psychiczna Nomos

  Zobacz w sklepie Kultura a choroba psychiczna Nomos
  Nomos
  Mamy do czynienia z książką, która powinna wejść do kanonu lektur obowiązkowych nie tylko psychologów, zwłaszcza psychologów klinicznych, ale...
  26,05 zł
 • Tożsamość a wirtualność, 9531BDD6EB

  Zobacz w sklepie Tożsamość a wirtualność, 9531BDD6EB
  Nomos
  Książkę podkreśla umiejętne wykorzystanie znajomości klasycznej filozofii i jej narzędzi do analizy nadzwyczaj trudnego zjawiska, rodzącego i...
  28,86 zł
 • Mity współczesnej duchowości

  Zobacz w sklepie Mity współczesnej duchowości
  Nomos
  W prezentowanej książce przedstawiciele najróżniejszych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad obecnością mitu w świadomości i nieświadomości...
  24,30 zł
 • Nomos Polityka i antropologia

  Zobacz w sklepie Nomos Polityka i antropologia
  Nomos
  Autor uchronił się od naiwności kryjącej się za postawami, prowadzącymi do niewrażliwości na kwestie zaangażowania badacza w badaną rzeczywistość....
  34,71 zł
 • świadomościowy wymiar prawa

  Zobacz w sklepie świadomościowy wymiar prawa
  Nomos
  Od lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych xx wieku świadomość prawna była jednym z najpopularniejszych tematów badawczych w...
  31,03 zł
 • Nomos Atlas rzeczy niestałych

  Zobacz w sklepie Nomos Atlas rzeczy niestałych
  Nomos
  Warto zaznaczyć, iż książka Macieja Stasiowskiego nie jest standardową monografią, w której omawiane są pozycje w dorobku reżyserskim twórcy....
  31,11 zł
 • Doktryna wobec codzienności Nomos

  Zobacz w sklepie Doktryna wobec codzienności Nomos
  Nomos
  Religia i religijność z perspektywy teoretycznej Rodzina jako kategoria społeczno-pedagogiczna Znaczenie wychowania religijnego w rodzinie Ogólne...
  28,21 zł
 • Katolicyzm a liberalizm Nomos

  Zobacz w sklepie Katolicyzm a liberalizm Nomos
  Nomos
  Dzieło to pokazuje problem szeroko i wielowątkowo, choć zarazem kompetentnie, rzeczowo i obiektywnie. Z powodu tych i wielu innych zalet praca...
  27,34 zł
 • Obywatel w społeczeństwie informacyjnym

  Zobacz w sklepie Obywatel w społeczeństwie informacyjnym
  Nomos
  Książka Tomasza Masłyka podejmuje wyjątkowo ważny i aktualny temat funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjnym, łącząc rozważania...
  34,94 zł
 • Chory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym Nomos

  Zobacz w sklepie Chory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym Nomos
  Nomos
  Jest to niepowtarzalne opracowanie, które wypełnia lukę w ramach rozważań socjologicznych. Jednocześnie ma wartość z punktu widzenia applied...
  34,36 zł
 • Morfologia bajki magicznej

  Zobacz w sklepie Morfologia bajki magicznej
  Nomos
  Włodzimierz Propp wyodrębnia w książce konstytutywne komponenty struktury bajek magicznych i odkrywa główne prawidłowości ich budowy. Zaproponowany...
  32,56 zł
 • Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Nomos

  Zobacz w sklepie Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Nomos
  Nomos
  Książka stanowi oryginalny i cenny wkład do krajowej literatury socjologicznej dotyczącej uwarstwienia społeczeństwa polskiego. W części teoretycznej...
  30,38 zł
 • Granice władzy prawniczej, 28D74F3AEB

  Zobacz w sklepie Granice władzy prawniczej, 28D74F3AEB
  Nomos
  Przedłożona do recenzji książka jest pierwszym znanym mi opracowaniem, które ujmuje temat granic władzy prawniczej z perspektywy polskiej tradycji...
  30,31 zł
 • Konstruowanie znaczeń religii w szkole

  Zobacz w sklepie Konstruowanie znaczeń religii w szkole
  Nomos
  Praca dotyczy niezwykle ważnej problematyki, analizowanej w sposób postępowy, niebanalny i wyjątkowo rzetelny. Postępowością i rzetelnością cechuje...
  35,44 zł
 • W poszukiwaniu tożsamości, 61F2A312EB

  Zobacz w sklepie W poszukiwaniu tożsamości, 61F2A312EB
  Nomos
  Czy stosowne są przedstawienia Jezusa jako blondyna o niebieskich oczach? Czy raczej powinien być demonstrujeny jako ciemnoskóry mężczyzna o...
  23,55 zł
 • Nowe perspektywy teorii socjologicznej Nomos

  Zobacz w sklepie Nowe perspektywy teorii socjologicznej Nomos
  Nomos
  Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różnorodne modele świata ludzkiego. W kolekcji Współczesne...
  59,24 zł
 • Suburbanizacja po polsku, 4646D032EB

  Zobacz w sklepie Suburbanizacja po polsku, 4646D032EB
  Nomos
  Polska suburbanizacja ma swoje atrybuty niepowtarzalne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek pozostała przejrzyście skonstruowana, napisana...
  31,11 zł
 • Jak u siebie zamieszkiwanie i komfort

  Zobacz w sklepie Jak u siebie zamieszkiwanie i komfort
  Nomos
  Odwołując się do jasno wyłożonych przekonań i założeń co do "charakteru świata społecznego", Marta Skowrońska wytwarza zniuansowany model strukturalny...
  31,11 zł
 • Między nakazem a wyborem, D9A23A24EB

  Zobacz w sklepie Między nakazem a wyborem, D9A23A24EB
  Nomos
  Przedmiotem recenzowanej publikacji jest problematyka małżeństwa i rodziny w Polsce, ujęta wieloaspektowo, z kilku najróżniejszych perspektyw...
  35,44 zł
 • We are infecting people with activism

  Zobacz w sklepie We are infecting people with activism
  Nomos
  I found this collection to be very rich, and I think it will be a valuable addition to HIV/AIDS scholarship. The selection of interviews seems...
  47,50 zł
 • Nomos Krawędzie doświadczenia

  Zobacz w sklepie Nomos Krawędzie doświadczenia
  Nomos
  Książka oparta jest na ryzykownym,niebanalnym założeniu teoretyczno-badawczym. W skrócie mówiąc, chodzi o zastosowanie metod i skrzynki narzędziowej...
  30,31 zł
 • Mniejszość niemiecka na dolnym śląsku, 8C29821BEB

  Zobacz w sklepie Mniejszość niemiecka na dolnym śląsku, 8C29821BEB
  Nomos
  "O pokaźnej wartości pracy świadczy bogaty warsztat. Autorka zapoznała się z dokumentami siedmiu stowarzyszeń na Dolnym Śląsku. Na ich podstawie...
  32,56 zł
 • Pomiędzy miastem a wsią, 67FFB0E7EB

  Zobacz w sklepie Pomiędzy miastem a wsią, 67FFB0E7EB
  Nomos
  Największym walorem książki jest fakt bycia pierwszym na gruncie polskiej socjologii opracowaniem poświęconym atrakcyjnej, dotąd nieeksplorowanej...
  26,76 zł
 • Pomiędzy ukraińskością a sowieckością

  Zobacz w sklepie Pomiędzy ukraińskością a sowieckością
  Nomos
  Recenzowana książka jest przykładem wartościowej analizy rekonstrukcji tożsamościowych i świadomości narodowej w warunkach zmiany społecznej....
  28,21 zł
 • Bronisława wajs papusza

  Zobacz w sklepie Bronisława wajs papusza
  Nomos
  Rozprawa Magdaleny Machowskiej jest na pewno kompetentnym i erudycyjnym, korzystnie napisanym studium życia i twórczości Papuszy, jakiego dotąd...
  35,45 zł
 • Nowe wspólnoty socjologiczne hybrydy Nomos

  Zobacz w sklepie Nowe wspólnoty socjologiczne hybrydy Nomos
  Nomos
  Jolanta Mrozowska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii romańskiej i socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się katolicką...
  22,03 zł
 • Rynki malle i cmentarze

  Zobacz w sklepie Rynki malle i cmentarze
  Nomos
  Czego można dowiedzieć się o funkcjonowaniu przestrzeni publicznej z tekstów trojga autorów? Nie sposób kwitować wszystkich wątków, lecz kilka...
  34,00 zł
 • Socjologia religii antologia tekstów Nomos

  Zobacz w sklepie Socjologia religii antologia tekstów Nomos
  Nomos
  Proponowany poprzez Władysława Piwowarskiego wybór tłumaczeń jest sporym wprowadzeniem w teoretyczną przestrzeń socjologii religii. Obejmuje...
  39,49 zł
 • Mowa olimpijska o religii i pięknie

  Zobacz w sklepie Mowa olimpijska o religii i pięknie
  Nomos
  mowa olimpijska ZALICZANA JEST DO CZOŁOWYCH UTWORÓW EPOKI HELLENISTYCZNEJ. Jej autor, Dion z Prusy, jeden z najwybitniejszych retorów greckich,...
  11,82 zł
 • Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie Nomos

  Zobacz w sklepie Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie Nomos
  Nomos
  W książce ukazano różne oblicza współczesnych konfliktów, wskazując ich źródła i przewidywane następstwa. Nie ulega wątpliwości, że konflikty...
  25,32 zł