Zdjęcia produktu


Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. wydanie iii poprawione i uzupełnione (Praca zbiorowa)

(2020 / 1010 / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie / praca zbiorowa / 9788374627191)
E-booki Praca zbiorowa
Dostepność na dzień 30.05.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

26,60 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 26,60 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. wydanie...

WSTĘP Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru i biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariusz y Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji.

Akty prawne uwzględniającej zmiany prawne na 31 grudnia 2019 r. Na zarys publikacji pokaźny wpływ miały opinie funkcjonariuszy Policji wyrażane podczas centralnego doskonalenia zawodowego, prowadzonych warsztatów i konferencji, jak jeszcze wskazówki studentów, którzy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kształcą swój warsztat, żeby móc jak najlepiej służyć społeczeństwu i państwu polskiemu.

Autorzy opracowania, czerpiąc z własnych doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, a także uwzględniając argumenty funkcjonariuszy Policji dotyczące wyboru aktów prawnych do przygotowania przedmiotowego opracowania, korzystali z Systemu danych Prawnej Legalis, Systemu danych Prawnej Lex i z bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych — ISAP zawierającej opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych, takich jak Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów. W pierwszym rozdziale celowo zostały zamieszczone Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.

o Policji, a także Ustawa z 21 czerwca 1996 r. O szczególnych formach sprawowania nadzoru poprzez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która reguluje podstawy powołania do życia wielokrotnie zapowiadanej instytucji Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Drugi rozdział poświęcony organizacji Policji autorzy wzbogacili m.in. O Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. W sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji i o Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji.

W trzecim rozdziale, zgodnie z głosem płynącym od funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji, zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zakresu uprawnień Policji z podziałem na służbę prewencyjną, kryminalną i śledczą i wspomagającą i wewnętrzną.

Nowelizacją z dnia 9 listopada 2018 r. O zmianie ustawy o Policji, a także niektórych innych ustaw, z dniem 5 kwietnia 2019 r. Wprowadzony został nowy rodzaj służby w Policji — służba kontrterrorystyczna. Na kanwie powyższego autorzy zaproponowali tożsamy podrozdział, uwzględniając w nim akty prawne związane z rzeczoną motywem, w tym Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie organizacji, zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA" z innymi jednostki organizacyjnymi Policji. W związku z rozwojem nowych technologii wprowadzanych do jednostek organizacyjnych Policji rozdział trzeci uzupełniono m.in.

o Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. W sprawie szczegółowych zasad stosowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji. Rozdział czwarty poświęcony został współpracy Policji z innymi podmiotami, co jest o tyle ważne, iż przyczynia się on do realizacji trzeciego priorytetu komendanta głównego Policji na lata 2016–2018 w zakresie wzrostu produktywności działania Policji w zwalczaniu przestępczości najszczególniej uciążliwej społecznie.

Rozdział piąty koncentruje się na służbie w Policji. Według autorów na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące zasad przenoszenia do służby w Policji. Materiał zawarty w rozdziale szóstym obejmuje uprawnienia i obowiązki policjanta.

Autorzy przedmiotowego opracowania, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Policji, dokonali podziału wybranych aktów prawnych na te, które dotyczą urlopów funkcjonariuszy, czasu służby, uposażenia, nagród, a także innych świadczeń pieniężnych.

Rozdział siódmy został poświęcony odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji. Oprócz aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i posiadajątkowej, przedmiotowy rozdział został poszerzony o regulacje związane z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy w aspekcie przestępstwa łapownictwa czynnego, łapownictwa biernego i nadużycia władzy.

Za przyjęciem takiej formuły przemawia chęć uwzględnienia z jednej strony potrzeb Czytelników, z drugiej — priorytetów i zadań priorytetowych komendanta głównego Policji na lata 2016–2018 (okres obowiązywania do 2020 r.).

Opracowanie kończy rozdział ósmy poświęcony systemowi emerytalno-rentowemu funkcjonariuszy. Zamieszczenie w publikacji wybranych załączników jest celowym działaniem zespołu redakcyjnego. Dołączono w szczególności te załączniki, które mają charakter druku przepisanego, a więc uregulowanego normą prawną.

Numeracja załączników pozostaje zgodna z numeracją przyjętą poprzez ustawodawcę w treści aktu prawnego, co nieraz nie jest zbieżne z numeracją druku załącznika. Zamierzeniem twórców tomu było wyodrębnionie funkcjonariuszom Policji argumentacji prawniczej i uzasadnień swojego stanowiska przy wykorzystaniu obowiązującego stanu prawnego w codziennej służbie.

Mamy nadzieję, że przekazywane Czytelnikom wydanie trzecie publikacji (poprawione i uzupełnione) pomoże usystematyzować wiedzę z danego obszaru, a nauka prawa policyjnego stanie się przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem wynikającym z treści programowych.

Autorzy

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Praca zbiorowa
 • ISBN

  9788374627191
 • Autor

  Praca zbiorowa
 • Wydawnictwo

  Wyższa szkoła policji w szczytnie
 • Ilość stron

  1010
 • Rok wydania

  2020
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • PRAGMATYKA SŁUŻBOWA W POLICJI AKTY PRAWNE. Wydanie III poprawione i uzupełnione (sklep TaniaKsiazka.pl)
  26,60 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 26,60 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. wydanie iii poprawione i uzupełnione. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki