Zdjęcia produktu


Księga inwentarzowa księgozbioru [pu/b-123] (FIRMA KRAJEWSKI)

Pedagogika FIRMA KRAJEWSKI
Dostepność na dzień 21.04.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

89,90 zł
Sklep DRUKI AKCYDENSOWE
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 89,90 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu DRUKI AKCYDENSOWE jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Księga inwentarzowa księgozbioru [pu/b-123]

Przedmiotem tej transakcji jest:

Księga inwentarzowa księgozbioru Pu/B-123

pojemność 200 kartek, szyta nićmi, oprawa introligatorska skóropodobna w odcieniu zielonym, napis tytułowy złocony, metalowe narożniki, 2 otwory do przesznurowania. Każda książka jest zapakowana w tekturowe pudełko.

Podstawa prawna użytkowania księgi Inwentarzowej księgozbioru:

Sposób ewidencji materiałów bibliotecznych określa art. 27 ust. 6 Ustawy o Bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku. Wzór księgi i sposób jej prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedziectwa Narodowego z 29 października 2008 roku, Dz. U. 2008 r. Poz. 1283, zał. Nr 2

Nazwy rubryk księgi inwentarzowej księgozbioru:
 1. Data wpisu
 2. Nr inwentarza
 3. Znak miejsca (sygnatura)
 4. Autor - twórca
 5. Tytuł - tom - rocznik
 6. Rok wydania - wydawca
 7. Nr dowodu wpływu albo akcesji
 8. Sposób nabycia / kupno
 9. Sposób nabycia / przydział
 10. Sposób nabycia / dar
 11. Sposób nabycia /.............
 12. Sposób nabycia / inny
 13. wartość lub wartość
 14. .........................................
 15. Nr ubytku
 16. Uwagi

Biblioteki i ich filie prowadzą księgi inwentarzowe dla wydawnictw zwartych i ciągłych, a także zbiorów specjalnych. Biblioteki, w których wydawnictwa ciągłe nie tworzą wskazanych zbiorów, mogą prowadzić jedną wspólną księgę inwentarzową dla druków zwartych i ciągłych. Nasza książka jest asygnowana do dokonania 4000 wpisów, ma wykropkowane miejsca do wpisania numerów stron. Strony należy sprawdzić, czy są wolne od wad drukarskich i ponumerować ręcznie, poprzez otwory przeciągnąć sznurek, który na końcu książki zaklejamy papierkami, i ostemplowujemy, równocześnie dokonując adnotacji w formie klauzuli ile ponumerowanych i sprawdzonych stron mieści księga. Treść klauzuli potwierdza podpisem kierownik biblioteki, a także główny księgowy.

Instrukcja prowadzenia księgi inwentarza księgozbioru

Do księgi inwentarza głównego wpisuje się książki, a także oprawione roczniki czasopism. Każdą stronę księgi inwentarzowej po zakończeniu na niej zapisów należy podliczyć w rubryce 13 (cena lub wartość), dodając dotychczasową wartość wymienioną na początku strony po słowach "z przeniesienia". Jeżeli książka została wykreślona z inwentarza, nie wolno na jej miejsce wpisywać żadnej innej; w sytuacji odnalezienia tej pozycji pasuje jej nowy numer inwentarzowy i podaje w rubryce "Uwagi" informację o jej odnalezieniu oraz poprzedni numer inwentarzowy.

informacje książek i innych zbiorów nanosimy do inwentarza na podstawie strony tytułowej książki. Wszystkie rubryki inwentarza należy wypełniać długopisem, za wyjątkiem rubryki 3 (znak miejsca, sygnatura) którą można wypełnić ołówkiem.

W rubrykę 4 wpisuje się nazwisko i pierwszą literę imienia, w przypadku 2 albo 3 autorów wpisuje się nazwisko pierwszego "i 1 in." ("i 2 in."). Jeżeli autorów jest więcej niżeli 3, od początku rubryki wpisujemy tytuł dzieła.

W rubryce 5 wpisujemy tytuł z karty tytułowej książki, zbyt długi można skrócić (za wyjątkiem wyrazów początkowych), wyrazy opuszczone należy zastąpić trzema kropkami. Jeżeli jednostka inwentarzowa jest częścią wydawnictwa zwartego albo ciągłego podaje się jeszcze numer kolejny tej części (tomu). W rubryce tej zapisuje się jeszcze kolejność wydania (inną niż wyd. 1).

Rubryka 6 służy do podawania roku wydania i nazwy wydawnictwa. W przypadku braku któregoś z tych składników można umieścić tu kreskę. Przy wpisywaniu do księgi inwentarzowej kilku egzemplarzy jednego działa można stosować znaki powtórzenia w rubrykach 5 (tytuł; z wyjątkiem dzieł anonimowych) i 6 (rok wydania, wydawnictwo).

W rubryce 7 wpisuje się numer dowodu wpływu nadany poprzez bibliotekę (zgodny z tym, jakim oznaczono rachunek w teczce "Dowody wpływów").

W rubryce 16 nie wpisuje się uwag dotyczących ubytków (do tego służy osobna rubryka) a jedynie np. Dotyczące dokumentów towarzyszących.

W rubryce 13 (cena lub wartość) należy podać wartość książki, zgodną z ceną na rachunku, albo innym dowodzie wpływu. Cenę łączną kilku tomów rozbija się na poszczególne pozycje. Po zapełnieniu pierwszej księgi inwentarzowej zakłada się następną, kontynuując numerację wpisywanych pozycji, a na okładce i na grzbiecie wpisuje się jej kolejny numer. Kolejną księgę i wszystkie następne opisuje się na końcu, podając liczbę stron i pozycji. Materiały, które wpłynęły do biblioteki szkolnej jako dary, lecz nie odpowiadają jej potrzebom, traktowane są jako tzw. Druki zbędne i nie obejmuje się ich ewidencją szczegółową. Można je przekazać innym bibliotekom lub oddać na makulaturę, najlepiej więc przyjmować tylko książki naprawdę konieczne bibliotece. Wydawnictwa periodyczne zakwalifikowane do stałego albo dłuższego przechowywania wpisuje się do księgi inwentarzowej dopiero po skompletowaniu rocznika i ewentualnym oprawieniu określonych jednostek ewidencyjnych. W sytuacji cennych dla biblioteki czasopism, można do księgi inwentarzowej wpisywać jednostki niekompletne, a uzyskane, brakujące części odnotowuje się w rubryce "Uwagi" (numery i wartość tych części), nie rozszerza się jednak wpisanej uprzednio wartości danej jednostki ewidencyjnej w księdze inwentarzowej ani w księgowości. Wydawnictwa te wpisuje się do księgi inwentarzowej bezpośrednio, bez uprzedniego sporządzania dowodu wpływu. Wydawnictwa periodyczne które wpłynęły do biblioteki jako kompletne jednostki ewidencyjne wpisuje się do księgi inwentarzowej na podstawie dowodów wpływu. Część wydawnictw periodycznych zakwalifikowanych do stałego lub dłuższego przechowywania i poszyty nie stanowiące kompletnych jednostek ewidencyjnych można zapisywać do czasu ich skompletowania w kartotekach albo na kartach akcesji B-111, B-117. Ewidencjonowanie czasopism na kartach ułatwia orientację w brakujących numerach (stosowną dla tego numeru rubrykę opuszczamy, co pozwala nam potem ekspresowo wyłowić braki). Po skompletowaniu roczników czasopisma, które warto przez czas dłuższy przechowywać w bibliotece, wpisuje się je do inwentarza głównego (po oprawieniu), lub gdy jest ich dużo można założyć odrębny inwentarz czasopism. Inwentarz podręczników i broszur. Do inwentarza podręczników i broszur wpisuje się podręczniki, programy nauczania, rozkłady materiału, wieloegzemplarzowe zestawy słowników ortograficznych, atlasów szkolnych, informatory, materiały propagandowe, broszury o ograniczonej trwałości (np. Gazetowe wydania lektur). W inwentarzu tym prowadzi się szczegółową ewidencję wpływów w sposób uproszczony.Polega ona na zapisywaniu w jednej pozycji księgi (np. Pod nr 125) wszystkich egzemplarzy jednostki wskazanej w dowodzie wpływu, z podaniem w jednej z rubryk 8-12 (sposób nabycia), liczby zakupionych egzemplarzy. Dla identyfikacji poszczególnych egzemplarzy pasuje im numer inwentarza łamany poprzez kolejny numer w danym zbiorze (125/1...,125/14). Aby nie dublować numerów inwentarza księgozbioru podstawowego, książki wpisane do inwentarza podręczników i broszur sygnuje się na dodatek symbolem ewidencji uproszczonej (np. Podr., Br., dla odróżnienia). Na fakturze, na której umieszczono m.in. Takie materiały należy podać na odwrocie informację np. "pozycję 5 wpisano do księgi podręczników i broszur pod nr 585. Za zagubienie materiałów ujętych w inwentarzu podręczników i broszur czytelnik ponosi taką samą odpowiedzialność jak za pozycje z księgozbioru głównego.

Dane oraz specyfikacja:

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Księga inwentarzowa księgozbioru [Pu/B-123] (sklep DRUKI AKCYDENSOWE)
  89,90 zł Sklep DRUKI AKCYDENSOWE
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 89,90 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Księga inwentarzowa księgozbioru [pu/b-123]. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

 • Karta zapisu [Pu/B-192], 47447_0

  Zobacz w sklepie Karta zapisu [Pu/B-192], 47447_0
  FIRMA KRAJEWSKI
  Przedmiotem transakcji jest druk Karta zapisu tworzona z białego kartonu offsetowego o gramaturze 250 g, wymiary 105 x 74 mm, nadruk czarny,...
  0,40 zł
 • Karta biblioteczna [Pu/B-191]

  Zobacz w sklepie Karta biblioteczna [Pu/B-191]
  FIRMA KRAJEWSKI
  Przedmiotem transakcji jest druk Karta biblioteczna stworzona z białego kartonu offsetowego o gramaturze 250 g, rozmiary 105 x 74 mm, nadruk...
  0,40 zł
 • Karta katalogowa [pu/b-144] Firma krajewski

  Zobacz w sklepie Karta katalogowa [pu/b-144] Firma krajewski
  FIRMA KRAJEWSKI
  Przedmiotem tej transakcji jest druk Karta katalogowa wydawnictw zwartych stworzona z białego kartonu offsetowego o gramaturze 250 g, wymiary...
  0,40 zł
 • Firma krajewski Księga inwentarzowa księgozbioru [pu/b-123]

  Zobacz w sklepie Firma krajewski Księga inwentarzowa księgozbioru [pu/b-123]
  FIRMA KRAJEWSKI
  Przedmiotem tej transakcji jest: Księga inwentarzowa księgozbioru Pu/B-123 objętość 200 kartek, szyta nićmi, oprawa introligatorska skóropodobna...
  89,90 zł

Inne w kategorii Pedagogika