Zdjęcia produktu


Zarządzanie ryzykiem. ujęcie interdyscyplinarne, AZ#FAD9D09AEB/DL-ebwm/pdf (Difin)

(Tadeusz Teofil Kaczmarek / 9788376412801)
E-booki Difin
Dostepność na dzień 21.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

40,55 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 40,55 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Zarządzanie ryzykiem. ujęcie interdyscyplinarne, AZ#FAD9D09AEB/DL-ebwm/pdf

Lektura publikacji daje z reguły aktualne i pokaźne spojrzenie na najważniejsze aspekty zarządzania ryzykiem. Teoria łączy się z praktyką. Ważną zaletą pracy jest zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Książka bazuje na standardach międzynarodowych, w tym na nowej normie ISO 31000:2009.

W książce Czytelnik wynajdzie wykaz aktualnej literatury polskiej i światowej z zarządzania ryzykiem handlowym, produkcyjnym i finansowym. Będzie to wielkim ułatwieniem przy studiowaniu tej wyjątkowo teraz ważnej dziedziny.

Tytuł Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne Autor Tadeusz Teofil Kaczmarek Język polski Wydawnictwo Difin ISBN 978-83-7930-455-4 Rok wydania 2010 ilość stron 392 Format pdf Spis treści
Wstęp

Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009

Rozdział 1. Filozofia ryzyka – świeże tendencje

1. Z historii badań nad ryzykiem
2. Metodologia badań naukowych
2.1. Nauka a ryzyko
2.2. Metodologia badań naukowych
2.2.1. Metodologia badania ryzyka
3. Istota nauki opartej na doświadczeniu
3.1. Początki badań nad ryzykiem
3.2. W poszukiwaniu pewności
3.3. Doskonalenie narzędzi pomiaru ryzyka
3.4. Potrzeba badania i mierzenia ryzyka
3.5. Początki teorii gier i poszukiwanie optymalnych korzyści
4. Świeże tendencje i kierunki badań nad ryzykiem
4.1. Strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i zagrożeń dla środowiska naturalnego
4.2. Działania człowieka a zmiany klimatyczne (The Human Choice and Climate Change)
4.3. Obiektywizm badań prowadzonych nad ryzykiem
4.4. Optymistyczna i pesymistyczna postawa w ocenie ryzyka
4.5. Eksplozja zasobów informacji i jej wpływ na badania nad ryzykiem. Jaka perspektywa?
4.6. Znaczenie badań transdyscyplinarnych
4.7. Odpowiedzialność uczonych za skutki prowadzonych badań
Podsumowanie rozdziału 1

Rozdział 2. Pojęcie, taksonomia i typologia zdywersyfikowanego ryzyka

1. Stan zagadnienia
2. Pojęcie ryzyka
2.1. Ryzyko, przypadek i lęk (strach)
2.2. Losowość i nieprzewidywalność
2.3. Pojęcie lęku
2.4. Przypadek czy determinizm?
3. Taksonomia i typologia ryzyka
3.1. Ryzyko ubezpieczeniowe
3.2. Ryzyko ekonomiczne
3.3. Ryzyko kursu walutowego i stopy procentowej
3.3.1. Ryzyko kredytowe
3.4. Ryzyko produkcyjne
3.5. Ryzyko prawne a bezpieczeństwo
3.6. Ryzyko organizacyjne
3.7. Ryzyko polityczne
3.8. Ryzyko związane z nowymi technikami i ekologią
3.9. Ryzyko medyczne i epidemiologiczne
3.10. Ryzyko farmaceutyczne
3.11. Ryzyko chemiczne
3.12. Ryzyko psychologiczne
3.13. Ryzyko socjologiczne
3.14. Medialne ryzyko środków przekazu
3.15. Ryzyko cywilizacyjne i kulturowe
3.16. Ryzyko filozoficzne, etyczne i religijne
3.17. Ryzyko siły wyższej
4. Prawo do podejmowania działań obciążonych ryzykiem
Podsumowanie rozdziału 2

Rozdział 3. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka

Wprowadzenie
1. Ryzyko a niepewność
2. Wybór w warunkach ryzyka – model oczekiwanej korzyści
3. Unikanie ryzyka
4. Odchylenie typowe jako miara ryzyka
5. Wzrost poziomu ryzyka
6. Analiza wartości ekstremalnych
Podsumowanie rozdziału 3

Rozdział 4. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem

1. Określenie zasad zarządzania ryzykiem
1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka
1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów
1.3. Ograniczanie i likwidowanie przyczyn ryzyka
1.3.1. Zwiększanie zasobu danych
1.3.2. Skutki asymetrii danych
2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku
2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku
2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka
2.2.1. Wkalkulowanie ryzyka w cenę
2.2.2. Zapobieganie ryzyku poprzez tworzenie rezerwy
2.2.3. Przeniesienie ryzyka
2.2.4. Kompensacja ryzyka
3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w śladowych i przeciętnych przedsiębiorstwach
4. Inne sposoby radzenia sobie z wybranym wariantym ryzyka – na przykładzie ryzyka eksportowego
Podsumowanie rozdziału 4

Rozdział 5. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
1. Sprzężenie zwrotne między zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem
2. Miejsce zarządzania ryzykiem w systemie celów przedsiębiorstwa
3. Identyfikowanie i analizowanie ryzyka w przedsiębiorstwie
3.1. Typy ryzyka występujące w przedsiębiorstwie
3.1.1. Ryzyko produkcyjne
3.1.2. Ryzyko logistyczne
3.1.3. Ryzyko w badaniach i rozwoju
4. Poszukiwanie skutecznych metod zarządzania ryzykiem
5. Zagadnienie pomiaru i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie
6. Wybór narzędzi zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
6.1. Ogólny przegląd
6.2. Zarządzanie kosztami przy stosowaniu optymalnych narzędzi
7. Kontrola jako ważny instrument zintegrowanego zarządzania ryzykiem
8. Controlling i Reporting w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
9. Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego ryzykiem upadłości
10. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa – regulacje prawne
10.1. Podmiotowy zakres upadłości
10.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
10.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
10.4. Orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości
10.5. Skutki ogłoszenia upadłości
10.6. Postępowanie układowe i likwidacja masy upadłości
Podsumowanie rozdziału 5

Rozdział 6. Rola informacji w zarządzaniu ryzykiem i gospodarką – społeczeństwo informacyjne

1. Istota współczesnej rewolucji informacyjnej
2. Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce
3. Informacja i wiedza – paradygmat trzeciej cywilizacji
4. Cel gospodarczy inicjatywy „eEurope – An Information Society for All"
5. Internet i jego znaczenie dla obywateli i dla państwa
Podsumowanie rozdziału 6

Rozdział 7. Ryzyko a przestępczość komputerowa

Wprowadzenie
1. Warianty ryzyka i przestępstw komputerowych
2. Analiza zagrożeń komputerowych
2.1. Podstawowe zagrożenia
2.2. Naturalne zagrożenia komputerowe
2.3. Bierne ataki przestępców komputerowych
2.4. Aktywne ataki przestępców komputerowych
2.5. Przypadkowe błędy
2.6. Przestępczość komputerowa
2.7. Przestępstwa komputerowe w Internecie – podsumowanie
3. Analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie
3.1. Czynnik ludzki
3.2. Słabości organizacyjne przedsiębiorstwa
3.3. Technologicznie słabe miejsca
4. Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki uniemożliwiawcze
5. Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna
Podsumowanie rozdziału 7

Rozdział 8. Źródła informacji ekonomicznych oraz informacji o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych

1. Typy danych i ich znaczenie
1.1. Warianty informacji gospodarczych
2. Podstawowe źródła danych ekonomicznych i finansowych
2.1. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
2.2. Specjalistyczna prasa profesjonalna
2.3. Sprawozdania publikowane przez spółki
2.4. Skonsolidowane sprawozdania finansowe
2.5. Unia Europejska a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
2.6. Biznesplan jako źródło danych
3. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji
3.1. Międzynarodowa Federacja Wywiadowni Gospodarczych
3.2. Zdywersyfikowane źródła pozyskiwania danych
3.2.1. Niezależne źródła informacji
3.2.2. Zależne źródła danych
3.3. Obowiązek udostępniania danych gospodarczych
3.4. Techniki przygotowywania i przekazywania raportów
3.4.1. Sposób i czas przekazywania raportów
3.5. Ochrona informacji
4. Banki jako źródło danych
5. Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej
5.1. Francja
5.2. Niemcy
5.3. Szeroka Brytania
5.3.1. Informacje o spółkach
5.3.2. Prędki dostęp do danych poprzez Internet
5.3.3. Analiza branży i sektora
5.3.4. Ocena makrootoczenia
Podsumowanie rozdziału 8

Rozdział 9. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej podmiotów gospodarczych – stosowane przez agencje ratingowe

Wprowadzenie
1. Przyczyny potrzeby na rating
2. Pojęcie ratingu
3. Globalne i lokalne agencje ratingowe
4. Podstawowe zadania agencji ratingowych
5. Dane liczbowe, wskaźniki i metodyka przygotowywania ocen ratingowych
5.1. Wybrane dziedziny działalności
5.2. Podstawowe informacje liczbowe i wskaźniki
5.3. Metodyka przygotowania ocen ratingowych
6. Typy ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów
7. Procedura nadanie ratingów
7.1. Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych
7.2. Oznaczenia literowe używane w ratingach
7.3. Case study: rating dla Polski
8. Obecny kryzys finansowy a błędy w ocenach agencji ratingowych
Podsumowanie rozdziału 9

Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

1. Taksonomia metod pomiaru i oceny ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie
2. Zagadnienie pomiaru ryzyka
2.1. Proste miary powstałych strat
2.1.1. Maksymalna strata – ryzyko ekstremalne
2.1.2. Oczekiwana strata
3. Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zaimplementowaniu analizy wskaźnikowej
3.1. Wskaźniki płynności finansowej
3.2. Wskaźniki rentowności
3.2.1. Wskaźniki rentowności sprzedaży
3.2.2. Wskaźnik rentowności kapitału
3.2.3. Wskaźniki rentowności posiadajątku
3.3. Wskaźnik zadłużenia i obsługi długu
3.4. Wskaźnik skuteczności użycia aktywów
3.5. Wskaźniki reakcji rynkowej
4. Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych
4.1. Modelowanie finansowe
4.2. Zestawy wskaźników finansowych
4.2.1. Pakiet siedmiu wskaźników analizy finansowej
5. Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej
5.1. Analiza sytuacji finansowej spółki w czasie
5.2. Porównanie wskaźników kilku spółek
5.3. Badanie sytuacji finansowej spółek o najróżniejszym profilu działalności
5.4. Wykorzystywanie wskaźników w porównaniach międzynarodowych
6. Wybrane modele oceny kondycji finansowej spółek
6.1. Analiza dyskryminacyjna Altmana
6.2. Inne wielowskaźnikowe modele oceny kondycji finansowej spółek
6.2.1. System wczesnego ostrzegania H. Koha i L. Killougha
6.2.2. Model CA – Score
6.2.3. Model J. Fulmera
6.2.4. Model Springate’a
7. Użycie metody oceny wielowskaźnikowej w Polsce
Podsumowanie rozdziału 10

Rozdział 11. Świeże obszary ryzyka w globalnej gospodarce

1. Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce
2. Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka
3. Cykl fuzji i przejęć w globalnej gospodarce
3.1. Przyczyny fuzji i przejęć
4. Mafijne struktury przestępcze
4.1. Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego w krajach Unii Europejskiej
4.2. Włoska mafia w Niemczech
4.3. Rosyjska mafia
4.4. Białoruskie struktury mafijne
5. Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi
6. Świeże typy ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym
6.1. Kradzież ładunków i całych statków
6.2. Oszustwa czarterowe – ryzyko utraty ładunku
6.3. Oszustwa bankowe w internecie
6.4. Oszustwa finansowe – przy użyciu telefonu
6.5. Oszustwa finansowe tzw. Szkoły nigeryjskiej
7. Metody walki z przestępczością zorganizowaną
Podsumowanie rozdziału 11

Rozdział 12. Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

1. Pojecie procederu prania pieniędzy
2. Regulacje międzynarodowe
3. Zagrożenia dla obrotu finansowego
4. Metody prania brudnych pieniędzy
5. Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej
6. Zwalczanie procederu prania pieniędzy
6.1. Założenia ogólne organizacji kryminalnych
6.2. Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy
6.2.1. Kolejne fazy
6.2.2. Zwalczanie transferów pranych pieniędzy
6.2.3. Zwalczanie procederu w fazie placement
6.3. Zwalczanie procederu w fazie layering (maskowanie)
6.4. Zwalczanie procederu w fazie integracji
7. Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy
7.1. Rys historyczny
7.2. Wytyczne Rady Europejskiej UE
7.3. Uregulowania w prawie polskim
7.4. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do uniemożliwiania przestępczości zorganizowanej
8. Sankcje karne
Podsumowanie rozdziału 12

Bibliografia

Indeks

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Difin
 • ISBN

  9788376412801
 • Autor

  Tadeusz teofil kaczmarek
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne (sklep TaniaKsiazka.pl)
  40,55 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 40,55 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Zarządzanie ryzykiem. ujęcie interdyscyplinarne, AZ#FAD9D09AEB/DL-ebwm/pdf. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku

  Zobacz w sklepie Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku
  Tytuł Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku Autorzy Maria Pietruszewska, Katarzyna Piechocka-Empel Języki angielski, polski Wydawnictwo Literat...
  14,16 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Hades. Król Podziemia. God's fate

  Zobacz w sklepie Hades. Król Podziemia. God's fate
  Retelling mitu o Hadesie i Persefonie osadzony we współczesnym świecie. Bez magii. Bez fantastyki. Jedynymi potworami są ludzie. Osiemnastoletnia...
  41,64 zł
 • Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy

  Zobacz w sklepie Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy
  metaliczna Natalia – jak nazwał ją w swym wierszu jej mąż Konstanty Ildefons Gałczyński – już za życia była legendą. Tak jak do legendy przeszła...
  37,91 zł
 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Język włoski - samouczek

  Zobacz w sklepie Język włoski - samouczek
  Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka włoskiego na podstawowym poziomie, koniecznym do porozumiewania się w rutynowych...
  9,50 zł
 • Zima lwów

  Zobacz w sklepie Zima lwów
  Jeden z największych włoskich bestsellerów ostatnich lat, nad którego ekranizacją pracuje już Paolo Genovese! „Zima lwów" to kontynuacja niezwykłej...
  37,91 zł
 • Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress

  Zobacz w sklepie Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress
  Design thinking to metoda praktykowana z powodzeniem od prawidłowych kilkudziesięciu lat. Stosują ją światowi giganci, jak Apple czy Google....
  44,91 zł
 • Origami modułowe Literat

  Zobacz w sklepie Origami modułowe Literat
  Origami modułowe coraz bardziej zyskuje na popularności. Technologia ta polega na składaniu przedmiotów z wielu pojedynczych części, czyli modułów,...
  9,03 zł
 • Prekognicja. Pamięć przyszłości

  Zobacz w sklepie Prekognicja. Pamięć przyszłości
  PREKOGNICJA – w parapsychologii zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu...
  26,91 zł