Zdjęcia produktu


Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych, AZ#496C265CEB/DL-ebwm/mobi (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)

(2018 / 414 / Wydawnictwo Lekarskie PZWL / 9788320056211)
E-booki Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Dostepność na dzień 21.06.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

132,05 zł
Sklep TaniaKsiazka.pl
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 132,05 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu TaniaKsiazka.pl jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych,...

Tytuł Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych Język polski Wydawnictwo PZWL ISBN 978-83-200-5621-1 Rok wydania 2018 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 414 Format mobi, epub Spis treści 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym – Renata Kowalik, Małgorzata Najman 1 Badania lekarskie 1 Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 3 Ryzyko zawodowe 4 Podstawowe czynności na stanowisku pracy asystentki/higienistki stomatologicznej 4 Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku asystentki/higienistki stomatologicznej 5 Ergonomia pracy 9 Praca zespołowa 15 Techniki trzymania i przekazywania narzędzi 18 Praca z użyciem komputera 20 Sprawdzian wiedzy 22 2. Etyka w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej – Renata Kowalik 25 Komunikacja w gabinecie stomatologicznym 25 Prawa pacjenta 31 Zachowanie poufności 36 Sprawdzian wiedzy 37 3. Dokumentacja medyczna w stomatologii – Renata Kowalik 39 Dokumentacja indywidualna 39 Zasady prowadzenia dokumentacji indywidualnej 42 Skierowania 43 Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) albo higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki profilaktycznej nad uczniami 44 Pracownia technologiczna protetyki stomatologicznej i ortodoncji 45 Przechowywanie dokumentacji medycznej 45 Udostępnianie dokumentacji medycznej 47 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 49 Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej 50 Sprawdzian wiedzy 51 4. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym – Małgorzata Najman 53 Wyposażenie podstawowe i specjalistyczne gabinetu 53 Procedury sanitarno-epidemiologiczne 55 Przygotowanie gabinetu do pracy 55 progresywnanie asystentki przed przyjęciem pacjenta, w trakcie wizyty i po jego wyjściu z gabinetu 56 progresywnanie z odpadami medycznymi 58 Sprawdzian wiedzy 61 5. Radiologia stomatologiczna – Renata Kowalik 63 Ochrona radiologiczna 63 Działanie promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki 67 Uprawnienia i kompetencje personelu 68 Specyfika obrazu rentgenowskiego i sposoby jego rejestracji 70 fotografie w głównej mierze stosowane w stomatologii 74 Sprawdzian wiedzy 78 6. Mikrobiologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 81 Czynniki biologiczne 81 Zakażenia krzyżowe 84 Higiena rąk 85 Sprawdzian wiedzy 88 7. Wnętrza sterylizacyjne – organizacja pracy w sterylizatorni – Małgorzata Najman 89 Dezynfekcja, mycie i suszenie narzędzi i instrumentów 89 Przegląd, konserwacja i pakowanie narzędzi 94 Sterylizacja narzędzi 95 proces sterylizacji 95 innowacyjnanie ze sterylnymi zestawami 97 Końcówki unitu. Dezynfekcja 97 Dezynfekcja systemów ssących 100 Sprawdzian wiedzy 102 8. Anatomia i fizjologia układu stomatognatycznego – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 105 Układ kostny 105 Układ ruchowy narządu żucia 108 Unaczynienie okolic głowy 111 Błona śluzowa 116 Zęby i tkanki przyzębia 117 Zęby 117 Przyzębie 129 Ślina i gruczoły ślinowe 130 Zmiany zanikowe w układzie stomatognatycznym 132 Sprawdzian wiedzy 134 9. Znieczulenia używane w stomatologii – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 137 typy znieczuleń miejscowych 137 Inne typy znieczuleń 139 Sprawdzian wiedzy 144 10. Stomatologia zachowawcza – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 147 Próchnica zębów 147 Podział próchnicy zębów 148 Klasy ubytków próchnicowych 150 Ubytki pochodzenia niepróchnicowego 152 Metody diagnostyki próchnicy 154 Leczenie próchnicy 156 Diagramy zębowe, oznakowanie zębów 156 Diagramy zębowe 160 Materiały i instrumenty 161 Materiały 161 Instrumentarium 167 Asystowanie w trakcie kolejnych etapów opracowania i wypełnienia ubytku 176 Sprawdzian wiedzy 177 11. Endodoncja – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 181 Czynniki odpowiedzialne za choroby miazgi (pulpopatie) 182 Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi 184 Objawy zmian chorobowych 184 Objawy subiektywne zmian chorobowych w miazdze 184 Badanie przedmiotowe chorób miazgi 185 Subiektywne objawy zmian chorobowych w tkankach okołowierzchołkowych 185 Leczenie pulpopatii odwracalnych – metody biologiczne 187 Materiały i leki w leczeniu biologicznym 187 Dewitalizacja i ekstyrpacja miazgi 188 Opracowanie kanału korzeniowego 189 Środki chemiczne wykorzystywane do płukania kanału 190 Wypełnianie systemu kanałów korzeniowych 191 Etapy leczenia endodontycznego podczas jednej wizyty 194 Pourazowe zniszczenie zębów – leczenie endodontyczne 195 Podział pourazowych uszkodzeń zęba 195 Zasady standaryzacji narzędzi endodontycznych 196 Instrumentarium dedykowane do leczenia endodontycznego 198 Ogólna charakterystyka narzędzi do opracowywania kanałów 199 Przyrządy pomiarowe 204 Aparatura i sprzęt do zwiększania obrazu pola zabiegowego 205 Inne urządzenia użytkowane w progresywnej endodoncji 205 Sprawdzian wiedzy 207 12. Periodontologia – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 209 Etiologia i patogeneza chorób przyzębia 210 Podział chorób przyzębia i profilaktyka 211 Wskaźniki chorób przyzębia 214 Instrumentarium, materiały, skalery 216 Wybrane zabiegi użytkowane w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia 221 Sprawdzian wiedzy 226 13. Pedodoncja – Joanna Zemlik, Renata Kowalik, Małgorzata Najman 229 Wybrane zagadnienia z historii profilaktyki 229 Wyrzynanie uzębienia 230 Różnice między uzębieniem mlecznym a stałym 231 Rozwój psychomotoryczny dziecka 232 Prenatalny okres rozwoju człowieka 232 Okres wczesnego dzieciństwa 233 Okres średniego dzieciństwa 235 Okres późnego dzieciństwa 238 Okres adolescencji 239 Profilaktyka stomatologiczna w wieku rozwojowym 240 Profilaktyka fluorkowa u dzieci i młodzieży 241 Uszczelnianie bruzd i szczelin – lakowanie zębów 246 Profilaktyka schorzeń przyzębia 247 Profilaktyka ortodontyczna 248 Specyfika leczenia zachowawczego u dzieci 248 Chirurgia stomatologiczna – usunięcie zęba mlecznego 249 Urazy zębów w wieku rozwojowym 250 Urazy nieprzypadkowe 253 Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka 254 Obowiązek interwencji 256 Zaniedbywanie 257 Ocena nastawienia dziecka do wizyty stomatologicznej – klasyfikacja Frankle’a 259 Wybrane aspekty komunikacji pracowników ochrony zdrowia z opiekunem pacjenta nieletniego i dzieckiem 260 Podsumowanie 261 Sprawdzian wiedzy 261 14. Podstawy ortodoncji – Małgorzata Zadurska, Magdalena Marczyńska-Stolarek 263 Wprowadzenie do ortodoncji 263 Terminologia 263 Norma zgryzowa w uzębieniu mlecznym, procesy przygotowawcze do zamiany uzębienia, norma zgryzowa w uzębieniu stałym 265 Diagnostyka ortodontyczna wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych 268 Etiologia wad zgryzu 272 Epidemiologia wad zgryzu 273 Profilaktyka ortodontyczna 274 Metody leczenia ortodontycznego 275 Powikłania leczenia ortodontycznego 280 Dokumentacja medyczna w ortodoncji 282 Rola asystentki stomatologicznej w organizacji gabinetu ortodontycznego 282 Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce ortodontycznej, promowaniu zachowań prozdrowotnych, a także w leczeniu ortodontycznym 293 Sprawdzian wiedzy 297 15. Chirurgia stomatologiczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 299 Podział chirurgii 299 Narzędzia, sprzęt i materiały używane w chirurgii 300 Przygotowanie stanowiska i personelu do zabiegu 305 Wybrane zabiegi chirurgiczne 309 Implantologia 312 Sprawdzian wiedzy 315 16. Protetyka stomatologiczna – Anna Kochanek-Leśniewska, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska 317 rodzaje uzupełnień protetycznych 317 Klasyfi kacja braków w uzębieniu 319 Masy wyciskowe 322 Łyżki wyciskowe 324 typy wycisków 326 Instrumentarium wykorzystywane w protetyce 327 Charakterystyka poszczególnych rodzajów uzupełnień protetycznych 333 Pierwsza wizyta kliniczna – wywiad, badanie i wyciski anatomiczne 345 Druga wizyta – wyciski czynnościowe z użyciem łyżek indywidualnych 347 Trzecia wizyta kliniczna – ustalenie wysokości centralnego zwarcia przy użyciu wzorników i dobór koloru zębów 348 Czwarta wizyta kliniczna – kontrola próbnych protez 350 Piąta wizyta kliniczna – oddanie gotowych protez 351 Higiena uzupełnień protetycznych 358 Sprawdzian wiedzy 360 17. Stomatologia estetyczna – Małgorzata Najman, Renata Kowalik 363 Piaskowanie zębów 363 Wybielanie zębów 368 Licówki kompozytowe i porcelanowe 373 Sprawdzian wiedzy 375 18. Promowanie zdrowia jamy ustnej – Małgorzata Najman 377 Higiena jamy ustnej 377 Metody szczotkowania zębów 382 Nitkowanie zębów 386 Kryteria oceny higieny jamy ustnej 388 Dieta i odżywianie 392 Sprawdzian wiedzy 395 Odpowiedzi do zadań testowych 397 Piśmiennictwo 399 Skorowidz 405

Dane oraz specyfikacja:

 • Kategoria

  E-booki
 • Producent

  Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • ISBN

  9788320056211
 • Wydawnictwo

  Wydawnictwo lekarskie pzwl
 • Ilość stron

  414
 • Rok wydania

  2018
 • Przecena

  -
 • Opinia użytkowników

  -

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych (sklep TaniaKsiazka.pl)
  132,05 zł Sklep TaniaKsiazka.pl
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 132,05 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych, AZ#496C265CEB/DL-ebwm/mobi. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii E-booki

 • Colorful media Organizacja ślubów

  Zobacz w sklepie Colorful media Organizacja ślubów
  „Czas na biznes“ to linia mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w potężnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i...
  6,08 zł
 • Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku

  Zobacz w sklepie Literat Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku
  Tytuł Bajki dla dzieci po polsku i po angielsku Autorzy Maria Pietruszewska, Katarzyna Piechocka-Empel Języki angielski, polski Wydawnictwo Literat...
  14,16 zł
 • English in Mind 2 Teacher's Resource Book

  Zobacz w sklepie English in Mind 2 Teacher's Resource Book
  This second edition updates a course which has proven to be a perfect fit for classes the world over. Engaging content and a strong focus on...
  59,00 zł
 • Cambridge Checkpoint English Workbook 7

  Zobacz w sklepie Cambridge Checkpoint English Workbook 7
  The Cambridge Checkpoint English suite provides a comprehensive, structured resource which covers the Secondary 1 framework for English and seamlessly...
  20,46 zł
 • Hades. Król Podziemia. God's fate

  Zobacz w sklepie Hades. Król Podziemia. God's fate
  Retelling mitu o Hadesie i Persefonie osadzony we współczesnym świecie. Bez magii. Bez fantastyki. Jedynymi potworami są ludzie. Osiemnastoletnia...
  41,64 zł
 • Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy

  Zobacz w sklepie Srebrna natalia - kira gałczyńska Marginesy
  metaliczna Natalia – jak nazwał ją w swym wierszu jej mąż Konstanty Ildefons Gałczyński – już za życia była legendą. Tak jak do legendy przeszła...
  37,91 zł
 • Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego

  Zobacz w sklepie Prosto z mostu, czyli wywody człowieka logicznego
  Książka podejmuje tematy tabu o których na co dzień ludzie boją się głośno mówić. Ukazuje znane i mniej znane przykłady: obłudy, kłamstwa, oszustwa,...
  43,42 zł
 • Język włoski - samouczek

  Zobacz w sklepie Język włoski - samouczek
  Podręcznik do samodzielnej nauki pomaga w opanowaniu języka włoskiego na podstawowym poziomie, koniecznym do porozumiewania się w rutynowych...
  9,50 zł
 • Zima lwów

  Zobacz w sklepie Zima lwów
  Jeden z największych włoskich bestsellerów ostatnich lat, nad którego ekranizacją pracuje już Paolo Genovese! „Zima lwów" to kontynuacja niezwykłej...
  37,91 zł
 • Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress

  Zobacz w sklepie Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie Onepress
  Design thinking to metoda praktykowana z powodzeniem od prawidłowych kilkudziesięciu lat. Stosują ją światowi giganci, jak Apple czy Google....
  44,91 zł
 • Origami modułowe Literat

  Zobacz w sklepie Origami modułowe Literat
  Origami modułowe coraz bardziej zyskuje na popularności. Technologia ta polega na składaniu przedmiotów z wielu pojedynczych części, czyli modułów,...
  9,03 zł
 • Prekognicja. Pamięć przyszłości

  Zobacz w sklepie Prekognicja. Pamięć przyszłości
  PREKOGNICJA – w parapsychologii zjawisko paranormalne oznaczające wiedzę o zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu...
  26,91 zł