Zdjęcia produktu


Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/k-210], 47162_0 (FIRMA KRAJEWSKI)

Biznes, ekonomia FIRMA KRAJEWSKI
Dostepność na dzień 13.07.2024: w magazynie

Promocyjna oferta cenowa:

29,90 zł
Sklep DRUKI AKCYDENSOWE
Przejdź do sklepu Najlepsza oferta w bazie!
Przejdź do sklepu 29,90 zł - najtaniej w bazie!

Prezentowana oferta sklepu DRUKI AKCYDENSOWE jest najbardziej atrakcyjna cenowo spośród setek sklepów internetowych w naszej bazie. Przeglądaj pełny ranking cen i ofert Porównanie cen następuje w czasie rzeczywistym.

Recenzje i opinie

Opis produktu Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/k-210], 47162_0

Przedmiotem transakcji jest:

Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/K-210]

o objętości 50 kartek - 100 stron, w 2 wersjach:

 • oprawa miękka / 40 kartek, strony nie numerowane - należy je ponumerować ręcznie
 • oprawa twarda / 50 kartek, strony numerowane, format numeracji 1/100......100/100

Nazwy rubryk księgi druków ścisłego zarachowania:
 • Nazwa druku, cena jednostkowa - na górze każdej strony
 1. ilość porządkowa
 2. Data
 3. TREŚĆ (od kogo otrzymano, lub komu wydano)
 4. linia i numery druków
 5. ilość - przychód
 6. liczba - rozchód
 7. ilość - stan
 8. Data i numer dowodu wpłaty, albo potwierdzenie i data odbioru
 9. Adnotacje dotyczące zwrotu druków - data i podpis zwracającego
 10. Adnotacje dotyczące zwrotu druków - ilość ewentualnych nie zużytych druków
 11. Numer kolejny przychodu pod którym zapisano nie zużyte druki

Książka jest dedykowana do 100 druków, każda strona ma miejsce na 26 wpisów.

Prowadzenie księgi

Księgę druków należy ponumerować, przesznurować i parafować. Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dokonuje sprawdzenia ich ilości w momencie przyjmowania i wydawania. Podstawę zapisów w księdze druków ścisłego zarachowania stanowi dla rozchodu pokwitowanie osoby upoważnionej do odbioru druków, udokumentowane upoważnieniem i ewentualnie dowodem wydania. Księgę tę wraz z dowodami przychodowymi i rozchodami stanowiącymi podstawę zapisu należy przechowywać w zamkniętych szafach lub należycie zabezpieczonych kasetkach. W sytuacji zmiany osoby odpowiedzialnej druki ścisłego zarachowania powinny być podane w taki sam sposób, jak elementy posiadajątkowe (inwentaryzacja). Fakt podania tych druków musi być uwidoczniony w protokole zdawczo-odbiorczym. Jeżeli zabraknie miejsca na wpisy, zakładamy kolejną księgę, która stanowi kolejny tom. Jeżeli w danej jednostce prowadzone jest więcej aniżeli jedna księga muszą one być ponumerowane i oznaczone kolejne tomy.

Jakie druki należy rejestrować w księdze
 • czeki gotówkowe i rozrachunkowe,
 • kwitariusze przychodowe oraz inne przychodowe asygnaty kasowe,
 • arkusze spisu z natury w momencie ich wydania przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej
 • dowody wpłaty określonych należności, np. Opłaty targowej,
 • druki KP – „Kasa przyjmie”,
 • inne formularze zatwierdzone do używania w danej jednostce, np. Drukowane z systemu komputerowego pokwitowania wpłaty łącznego zobowiązania pieniężnego w gminnych organach podatkowych;
 • druki KW – „Kasa wypłaci”,
 • uniwersalne kwitariusze przychodowo-rozchodowe,
 • ine dowody własne zatwierdzone do używania w jednostce przez jej kierownika,
 • formularze służące do wypłaty gotówki albo obciążania rachunków bankowych (czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe)
 • magazynowe dokumenty przychodowo-rozchodowe, dające dostęp do zapasów środków obrotowych jednostki.
 • bilety,
 • karnety,
 • płatne zaproszenia do państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji i na imprezy organizowane poprzez te jednostki (koncerty, przedstawienia, bale)
 • bilety uprawniające do przejazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego.
 • świadectwa szkolne i zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • gilosze do świadectw i zaświadczeń o ukończeniu kursu
 • legitymacje
Druki ścisłego zarachowania

Druki ścisłego zarachowania zostają objęte kontrolą już od momentu przyjęcia ich do jednostki. Dokumenty te, oznaczone numerami wydrukowanymi albo wpisanymi w dniu ich zakupu albo przyjęcia do jednostki, są rejestrowane w specjalnej ewidencji druków ścisłego zarachowania. Czeki gotówkowe i rozliczeniowe otrzymane z banku mają już dobrą numerację. Pozostałe druki należy numerować w sposób zapobiegający ich zamianę, np. Przez ustalenie znaku i serii, nadanie numeru porządkowego i podpisanie poprzez osobę odpowiedzialną za ewidencję druków ścisłego zarachowania. Procedury kontroli zarządczej I stopnia ustalane w jednostce na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (dalej: uofp), nacelowane na zapobieganie defraudacji przy użyciu druków ścisłego zarachowania, powinny obejmować obowiązki:

 • ocechowania druków (poprzez nadanie im nazwy „druk ścisłego zarachowania” i unikalnego symbolu (składającego się z cyfr albo liter i cyfr) najpóźniej w chwili przyjęcia ich na stan jednostki,
 • bieżącego ewidencjonowania przychodów i rozchodów druków,
 • wydawania druków tylko na podstawie upoważnienia do ich pobrania i za pokwitowaniem,
 • przechowywania druków w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób nieupoważnionych,
 • okresowego sprawdzania w drodze inwentaryzacji zgodności stanu faktycznego druków ze stanem ewidencyjnym,
 • komisyjnego likwidowania druków wycofanych z zastosowania.

Dane oraz specyfikacja:

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017

 • Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/k-210] (sklep DRUKI AKCYDENSOWE)
  29,90 zł Sklep DRUKI AKCYDENSOWE
  Przejdź do sklepu

W naszym rankingu znajduje się 1 promocyjnych ofert w cenie 29,90 zł.

Opinie i recenzje użytkowników

Dodaj opinie lub recenzję dla Księga druków ścisłego zarachowania [Pu/k-210], 47162_0. Twój komentarz zostanie wyświetlony po moderacji.

Produkty powiązane

Inne w kategorii Biznes, ekonomia