Regulamin od 21.11.2019 r.

REGULAMIN ZAKUPÓW od 21.11.2019 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ksiegarnia-najtaniej.pl prowadzoną przez jednoosobową działalność gospodarczą Literat  Henryk Płonczyński Brandta 7/1 05-820 Piastów z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Włocławskiej 167D, zarejestrowaną w CEIDG (NIP: 5221813939, REGON: 870601645), dalej zwaną też „ Księgarnią”.

§2

Słowniczek

Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, multimedia, książki audio, puzzle, gry, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost, Paczkomatem InPost lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego  przez upoważnioną osobę w siedzibie spółki Literat s.c.

Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej ksiegarnia-najtaniej, w tym w szczególności dokonującą zakupów.

Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w Księgarni Internetowej ksiegarnia-najtaniej niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. z 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poza. 121 z późn.zm.).

Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Przez „Czas realizacji zamówienia” rozumie się czas, w jakim Księgarnia skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Przez „Przelew tradycyjny” rozumie się płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na Poczcie.

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).

§3

1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni prezentowanej na stronie internetowej www.ksiegarnia-najtaniej.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej. Księgarnia dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Z chwilą złożenia zamówienia w Księgarni Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego tytułu Księgarnia powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oświadczamy, że jako Księgarnia zobowiązujemy się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 1. Aby złożyć zamówienie w Księgarni, należy:

   • zaakceptować niniejszy Regulamin zakupów

   • zarejestrować konto i zalogować się (Rejestracja | Logowanie – prawy, górny róg strony)

   • Klient może również dokonać zakupu jednorazowego bez rejestracji, z tym że wówczas nie korzysta z Programu Lojalnościowego Księgarni (szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w zakładce Program Lojalnościowy)

   • wybrać towar, które chce się zakupić (dodając do koszyka)

   • wybrać formę płatności (lista rozwija się po kliknięciu na " Zmień")

   • wybrać formę dostawyKsięgarnia oferuje Klientowi do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – płatne listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze

b) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Księgarni:
nr konta Mbank:
67 1140 2004 0000 3602 7854 7361

Literat
Henryk Płonczyński
ul. Brandta 7/1
05-820 Piastów

 W przypadku nie opłacenia zamówienia płatnego na konto w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie odrzucone.

Księgarnia oferuje Klientowi do wyboru następujące formy dostawy (wysyłki):

a) odbiór osobisty:  X

b) Poczta Polska: całkowita kwota zamówienia zawiera ceny zamawianych  książek oraz koszt wysyłki.  Naliczany jest jeden koszt za przesyłkę, niezależnie od ilości zamawianych książek (przy zamówieniu kilku książek, koszt będzie relatywnie niższy).

c) Paczkomaty InPost: odbiór w wybranym przez siebie paczkomacie. Lista paczkomatów znajduje się na stronie www.paczkomaty.pl lub wykaz paczkomatów Klient znjadzie w trakcie składania zamówienia jeśli wybierzesz tę formę dostawy. Nie wysyłamy "za pobraniem" - tylko przelew. Naliczany jest jeden koszt za przesyłkę, niezależnie od ilości zamawianych książek (przy zamówieniu kilku książek, koszt będzie relatywnie niższy). AKTUALNIE NIE DOSTĘPNA OPCJA.

 d) Przesyłka kurierska: całkowita kwota zamówienia zawiera ceny zamawianych książek oraz koszt wysyłki. Naliczany jest jeden koszt za przesyłkę, niezależnie od ilości zamawianych książek (przy zamówieniu kilku książek, koszt będzie relatywnie niższy).

4. Przesyłki zagraniczne

Realizujemy również zamówienia zagraniczne. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną dostawcy (Poczta Polską), która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. W celu ustalenia kosztów wysyłki, prosimy o kontakt (zakładka Kontakt).

5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Twoje zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z mailowy lub telefoniczny z Księgarnią.

§4

1.Realizacja zamówienia

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Księgarni do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze. 

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówienia za pobraniem – bezpośrednio po złożeniu zamówienia i potwierdzenia e-maila na skrzynce pocztowej w ciągu 2-3 dni roboczych

(nie potwierdzone e-mailem w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia zostaje anulowane)

 • w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Księgarni w ciągu 2-3 dni roboczych

 •  W przypadku nie opłacenia zamówienia płatnego na konto w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie odrzucone.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie Klienta (prosimy o zgłoszenie w okienku Dodatkowe informacje i sprawdzenie danych).

4. Zamówienie realizujemy w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji (patrz punkt 2 .). Do tego czasu należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską: (kurier 48H: 2 dni robocze), paczkomat InPost: 1 dzień roboczy, kuriera: 1 dzień roboczy).

§5

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT .Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru (aktualny cennik dostaw znajduje się w zakładce Dostawa). Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.

 

2.Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.ksiegarnia-najtaniej.pl

 

§6

Reklamacje i zwroty

Opis procedury reklamacji

1. Klient może składać Księgarni reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ksiegarnia-najtaniej@home.pl lub w formie pisemnej na adres Księgarni (Literat Henryk Płonczyński ul. Włocławska 167D, 87-100 Toruń) w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Księgarnia zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Księgarnia rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 1. Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura zakupu.

 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany towar.

 4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od Umowy (wzór formularza w zał. nr 1). Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Księgarnia zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jeżeli tylko zakupiony towar nie jest odpakowany z folii lub nie nosi żadnych śladów używania.

Aby odstąpić od umowy zawartej z Księgarnią, należy złożyć Księgarni stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: ksiegarnia-najtaniej@home.pl. Przesyłkę (towar wraz z paragonem (fakturą) należy nadać na adres [Literat Henryk Płonczyński, ul. Włocławska 167D , 87-100 Toruń].

 

Koszt zwrotu towaru

Klient płaci za odesłanie towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

 

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego ksiegarnia-najtaniej.pl, nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem jest towar, w opisie którego widnieje informacja o nieznacznych uszkodzeniach np. okładki książki

w której reklamowany towar nosi widoczne ślady używania, a Klient nie posiada paragonu będącego dowodem zakupu

 

§7

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§8

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych ksiegarnia-najtaniej.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.

“Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany w sklepie, adres e-mail wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

§9

Zapisanie się do newslettera nie jest wymagane podczas rejestracji. Jeżeli Klient nie życzy sobie otrzymywania wiadomości, to może zrezygnować, wysyłając wiadomość na adres: ksiegarnia-najtaniej@home.pl.

Przed złożeniem zamówienia, Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 

 

 

§10

Dane teleadresowe do składania wszelkich uwag, reklamacji i skarg:

Literat Henryk Płonczyński

ul. Królowej Jadwigi 22

87-100 Toruń

e-mail: ksiegarnia-najtaniej@home.pl

tel.: 663933066  w godz. 10:00 - 18:00 (pon. - pt.)

§11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 • Adresat:

  Literat Henryk Płonczyński

  ul. Królowej Jadwigi 22, 87-100 Toruń

  tel.  663 933 066

  e-mail: ksiegarnia-najtaniej@home.pl

 • Ja/My* niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonywaniu następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 • Adres konsumenta (-ów)

 • Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl